JINOSVĚT - nová kniha

„ … Představme si, že sedíme na vrcholu spirálovitého vzedmutí země, jednom z kopců ležících severně od skal Adršpachu. Pod námi leží údolí s mírnými svahy strání a vráskami struží plnícími brázdu údolí v potok. Vede k bráně tvořenou vrchy Lada a Křížový. Za ní se tyčí stěny kamenného světa, udržovaného křehkou rovnováhou sil „tam nahoře a těch tady dole …‟.   Jan Tajboš, úryvek z knihy JINOSVĚT KRAJINY SKALNÍCH MĚST, 2014

Adrspach_kniha_obal_A_B.jpg

 

JINOSVĚT KRAJINY SKALNÍCH MĚST

je nová kniha o skryté tváři krajiny skalních měst Broumovského výběžku.

 

Na pouti roztodivnými slujemi a roklinami, ve stínu lesů Broumovské pahorkatiny se autor noří do paměti kraje a setkává se s odkazem dávných světů, žitých na nebi i na Zemi. S odkazem, jež by neměl být přehlížen.

 

Kniha byla na jaře 2014 vydaná CIB o.s. díky podpoře Bernarda Lainky, podnikatele v oblasti Adršpachu.

Je součástí projektu POCTA KRAJINĚ.

 

Objednat si ji můžete na emalové adrese: cib@cultura_cz v ceně 200 kč bez poštovného.