Geomantie jako životní cesta

Culturaweb_Marko_geom_Mix2.jpg Geomantie je bezpodmínečně nutná k tomu, aby byl vytvořen a zachován prostor.

Tak jako čas, není ani reálný prostor něčím samozřejmým, nýbrž kulturním výtvorem. Existuje ovšem určitý druh pra-prostoru, prostoru o sobě, který představuje vícedimenzionální možnost, na jejímž základě je utvářena realita příslušného současného prostoru.

Způsob geomantie, který daná kultura pěstuje, rozhoduje o kvalitě prostoru, v němž se bude rozvíjet odpovídající kultura. Protože jsme například kulturou rozumovou, dosáhli jsme postupně toho, že prostor ukazuje jen ty rozměry, které lze dobře sledovat pomocí logiky. Za pomoci náležitého zúžení našich schopností vnímání se kultura stará o to, aby všechny ostatní dimenze a úrovně prostoru zůstaly potlačeny v neviditelné oblasti.

Jestliže se jako lidé se zájmem o celistvost života chceme zasadit o to, aby mohl vzniknout nový prostor, v němž najdou své místo všechny aspekty života, pak bychom museli vytvořit odpovídající geomantii. Geomantie není v tomto smyslu pasivním věděním, ale mnohem spíš kulturně-tvořivým nástrojem. Je to síla imaginace, která způsobuje, že prostor se vlivem lidské pozornosti stává takovým, jaký ho pozorující a vnímající lidé vidí.

Marko Pogačnik
http://www.markopogacnik.com