GEOKULTURA

Kultura, Integrální kulura ... Geokultura. Tyto pojmy se začínají jevit podstatnějšími, než bychom si mohli pro směřování současného uspořádání světa připustit. Ale, co tyto pojmy vlastně znamenají? Fascinující je, že to doopravdy nikdo nemůže říct. Ono se totiž právě rodí obsahy a podoby, které těmto oblastem vtisknou lidé. Jan

Geokultura_013_webCB.jpg