50 let tvorby Marko Pogačnika - Praha výběr

MP_vabilo_razglednica.jpg

“THE ART OF LIFE – THE LIFE OF ART”

Marko Pogačnik, retrospective exhibition 1962-2012

Muzeum Umění Ljubljana

Moderna Galerija, Cankarjeva 15
Otevření dne 5. 06. 2012
Kurátor výstavy: Igor Španjol

 

Fota Praha: Jan Phribný

Realizace Praha: Cultura In Forma Bohemia o.s.

Marko Pogačnik se snaží nově definovat vztah mezi uměním a společností za padesát let. Vyvinul metodu, kterou nazývá léčení Země  a kterou pokračuje v některých důležitých aspektech práce skupiny Oho, kde se také zabýval takovými otázkami, jako je úsilí o kosmickou harmonii. Pogačnik vidí krajinu jako syntézu přírodního a kulturního a jako energetické tělo určené energetickými proudy a body. Výstava - Přehled představí nový pohled a spojitosti mezi pokračováním a různorodou prací, která začala se skupinou Kranj, pak s hnutím skupiny OHO  a skupinou Rodiny Šempas, pak sítě památek ve Vipavskm údolí, litopunktury krajiny a geopunkturních kruhů.

Marko Pogačnik, A Survey Exhibition
Moderna galerija, Cankarjeva 15
Opening on 5 June 2012
Curator: Igor Španjol
Marko Pogačnik has been endeavoring to redefine the relationship between art and society for fifty years. He has developed a method he calls Earth healing to continue some of the important aspects of the work of the OHO Group, which also dealt with such issues as the pursuit of cosmic harmony. Pogačnik sees the landscape as a synthesis of natural and cultural givens and as an energy body determined by energy currents and points. The survey exhibition will present a new reading of, and connections between, the continuous and varied work that started with the Kranj Group, continued with the OHO movement and group, the Šempas Family, then the network of monuments in the Vipava Valley, the lithopuncture landscapes and the geopuncture circles.

Botanicka_sv_Klara_1.jpg

lit_Zizkov__04.jpg

litopunkt_Straho_ve_001.jpg

lit_Strel_07.jpg

Lit_Troja10.jpg