Více o projektu CULTURA 

CULTURA je konceptem organizace Cultura In Forma Bohemia /zkratka CIB z.s./, který se zrodil v počátku roku 2010.

 

... a je to také současný, komorně pojatý koncept, vrostlý v in/forma/ční, česko-anglický, webový portál. Má za cíl In/formovat o trochu opomíjených, tvůrčích podobách současného dění, v především evropsko-české kultuře a jednotlivcích zde působících.

Autoři "cultury" by rádi, z "visícího portálu", vytvořili inspirační substanci, alchymistický tyglík, ve kterém budou krystalizovat skutečné a originální aktivity spojené se skutečnými realizacemi. Od počátku roku 2011 se zde setkáte se zavedenými i začínajícími autory a jejich skutky z oblastí vázaných k tvorbě životního prostoru. Pojmy jako Geo kultura, geomantie, architektura, geo obydlí, design, země, krajina, umění, literatura, meditace, tvorba, jsou zde zrcadleny v méně obvyklých, ale konkrétních a všem dosažitelných formách.

 

Na webu www.cultura.cz budeme pro vás postupně publikovat originální obsahy, volně vázané do rubrik:

 

- životní prostor

- lidé

- tvorba ke koupi

- akce

- inspirace

 

Odpovědi na několik následujících otázek, budou základním kamenem CULTURY a předpokládáme, že spustí další aktivity.

CULTUROU bychom rádi přispěli ke sladění obsahů námi vnímané kultury s obsahy jiných lidí až ke vzájemné spolupráci.

 

Pokud si přečtěte následující otázky a pokud vás napadnou odpovědi na ně, či vás inspirují k tématu, který by jste rádi uveřejnili na našich stránkách, dejte nám vědět na email: cib@cultura_cz.

 

Tešíme se na spolupráci!

Dráža, Jan a Eva

 

 

1. Můžete říct, co je to kultura?

 

2. O které oblasti kultury si myslíte, že nejvýznamněji vypovídá o soudobé civilizaci lidí?

 

3. Existuje nějaká oblast, která je v současné kultuře opomíjená a přitom důležitá pro Život?

 

4. Můžete popsat počin konkrétního člověka v oblasti kultury, který považujete za dlouhodobě významný pro lidskou civilizaci?