Marko Pogačnik

CulturaWeb_Marko06_port.jpg Marko Pogačnik, umělec a geomant ze Slovinska vyvinul moderní způsob jak přiblížit lidem mnoharozměrovost Země a lidské kultury. Litopunktura, způsob léčení Země, prostřednictvím umísťování kamenných stél s vytesanými kosmogramy je jeho vynález. Od roku 2000 s námi spolupracuje na poznávání kosmu lidské krajiny prostřednictvím krajiny Přírody města Prahy.

V rámci projektu C(t)NOSTI nám odpověděl na několik otázek:

Můžete mi říci co je to ctnost?

Ctnosti jsou archetypy tvoření vyjádřené skrze lidské zvyklosti.


Znáte ctnost, kterou by bylo dobré žít právě v dnešní době?

Ochota ke změně.


Jak prakticky se má tato ctnost projevit v běžném životě?

Dívám se na sebe v různých situacích a všímám si zda nejsem v souladu s mou skutečnou podstatu a kde je potřeba provést změny v mém životě.


Jak si představujete dobrý život?

Dobrý život je život tvořivosti, radosti a služby jiným bytostem.


Dá se žít dobrý život bez ctností?

Ne.


Znáte člověka, který žije některou vámi jmenovanou cnost?

Cítím se obklopen mnoha lidmi, kteří se snaží žít ušlechtilé ctnosti a jsem poctěn neviditelnou komunitou těchto lidí. V tomto smyslu bych nerad poukazoval na jednu osobu.


Dílo pro C(t)NOSTI: Geomantie

 

- dvoudení seminář v pražské krajině

- kosmogram pro Karlův most


http://www.markopogacnik.com