Charlottemarie

Charlottem_foto.jpg Mystické propojení práce Charlottemarie je vyjádřeno skrze hudbu, vystoupení, film a psaní - otevírajíce brány vědomí pro všechny posluchače po celém světě. Práce Charlottemarie se stále vyvíjí a začleňuje do sebe univerzální principy z posvátných tradičních učení a vědy. Její mimořádný hypnotický 4-oktávový hlas proplétá písně, zvuky a jazyky a vede posluchače k zážitku za hranicí zábavy.

Charlottemarie nám odpověděla na téma C(t)NOSTI:

Můžete říct, co je ctnost?

Ctnosti jsou pro mě vlastnosti, které formují naše jednání a přináší uvědomění si toho, jak naše životy žijeme, myslíme, mluvíme, jednáme a jak se staráme sami o sebe a o ostatní. Ctnosti se nedají naučit ani z knih, ani z jakéhokoliv učení. Rozvíjí se životními zkušenostmi. O ctnostech se nemluví, lidé si je uvědomují a podle nich žijí… Vypadá to, že ctnostní lidé, o tom nemluví. Ctnost odpuštění předáváním lásky… mě připadá, že Život dává lásku sám sobě… je do toho zahrnuto srdce i mysl… když se vše lékem lásky rozpustí, nebude už potřeba čemukoliv odpouštět… život je plynoucí tok jednoty, v kterém jako na poli rostou květiny a láska je vůně, která z nich vychází.

Znáte ctnost, kterou by bylo dobré žít právě v dnešní době?

V dnešní  době je mnoho záležitostí, jímž musí lidstvo čelit a nejedná se pouze o naši bezpečnost, ale také o naši hlubokou vnitřní identitu, přežití, spiritualitu a srdce. Cítím, že ctnost soucitu hluboce a pronikavě ovlivňuje ostatní, společenství, zemi, všechny bytosti, zvířata a prostředí. Soucitná bytost přijímá do svého objetí lidské slabosti a prosí za odpuštění pro ně i pro ostatní. Ctnosti víry a vnitřní síly znamenají mluvit a žít svoji pravdu během doby změn a těžkostí a vedou k inspiraci. Ctnost dobročinnosti je zde pro plné prožívání překypující lásky vesmíru a otevřené sdílení našich darů pro vylepšení všech věcí... a jako další zde uvedu ctnost úcty. Žádný člověk si nezaslouží víc než jiný… obyčejný úsměv nebo trocha času může rozjasnit srdce, jež trpí, i to, jež se směje… Ze všeho nejvíce ctnost Lásky je dechem života všech ctností.

Jak prakticky se má tato ctnost projevit v běžném životě?

O ctnostech opravdu vědomě nepřemýšlím … Opravdu si vychutnávám hluboké výzvy, jež vybízejí k růstu a proměně k nejvhodnějšímu způsobu navázaní vztahu k sobě a k ostatním … Kritériem jsou mé pocity a spolutvoření se zdrojem novými způsoby … s radostí a povznesenou náladou, jež je nám vlastní. Plus jít v noci do postele s dobrým pocitem k sobě a s vědomím, že mohu sama sebe přijmout se vším, o čem jsem přemýšlela a co jsem udělala.

Jak si představujete dobrý život?

Je to život v rovnováze a hluboké čisté lásce … v každém směru, každé dimenzi... v každé části mé bytosti … Užívám si toho, jak lásku cítím a vždy ji dám přednost ve svých myšlenkách, pocitech a jednáních. Je v tom přítomnost a hluboké spojení se stvořitelem, které pociťuji jako vlnu jasnosti ve všem, co dělám. O všechno v mém životě, kariéře, financích a vztazích je postaráno … pokud je to postaveno na základě toho, že dávám přednost lásce.

Dá se žít dobrý život bez ctností?

Cítím, že hodnoty a pravidla jsou nutné pro nastavení zdravých hranic a získání toho nejvyššího a nejlepšího. Jsou to velmi jednoduché věci jako nestěžovat si nebo nemluvit o někom špatně … Nakonec tyto pravidla a hranice ctnostem přispívají.

www.charlottemarie.com