Brigitte Schreima

Brigitte1.jpg Mým povoláním je konkrétně dodávat lidem odvahy a umožňovat jim, aby poznali a prožili (zcela reálně a konkrétně) své Já, aby poznali, že je mnoho možností, jak toto Já poznat, jak ho žít, vyjadřovat, aniž by přitom zraňovali nebo omezovali jiné lidi nebo bytosti.

Brigitte, zprostředkovatelka, geomantická badatelka, umělkyně, manažérka firmy fairway z bavorského Dottenheimu, nám v průběhu projektu C(t)NOSTI řekla:

Od dětství vytvářím mosty, které vedou ke svobodě, lásce a pozornosti. Pro mě je ctnost souborem lidských hodnot. Osobně tím rozumím to, co dělá nás lidi lidmi a co je vlastní jen nám lidem; to, čím se lišíme od jiných tvorů. Je to, abych tak řekla, ‚bytostné jádro’ lidí. Definitivní odpověď na tuto otázku jsem dosud nenalezla, ale myslím, že to je volnost neboli svoboda (můžeme volit mezi dobrem a zlem, světlem a temnotou), rovnost (svoboda hodnot), bratrství (bezpodmínečná svobodná láska). Je to zároveň červená nit, která se táhne mým životem. K tomu bych chtěla ještě doplnit radost, pozornost a vitální chuť do života.

Myslím, že všechny‚ ctnosti jsou stejně důležité. Já osobně jsem úzce spojena se všemi; jedna podmiňuje druhou.

V praktickém každodenním životě se mi osvědčilo ‚Ano – já chci’.
Ano – já chci žít tento život, se vší jeho silou, krásou, živostí a celistvostí. Ano – chci se tomuto životu ukázat taková, jaká jsem. Ano – chci se nechat tímto životem oplodňovat a dennodenně obnovovat. Ano – chci se tomuto životu dát. Ano – chci zemřít, abych celostně žila.
Mým povoláním je konkrétně dodávat lidem odvahy a umožňovat jim,aby poznali a prožili (zcela reálně a konkrétně) své Já, aby poznali, že je mnoho možností, jak toto Já poznat, jak ho žít, vyjadřovat, aniž by přitom zraňovali nebo omezovali jiné lidi nebo bytosti.

Dobrý život je pro mě život plný radosti, lásky a naplnění ve společenství s druhými lidmi, se Zemí a s kosmem a všemi jeho bytostmi. Jsme si navzájem oddáni ve svobodné, bezpodmínečné lásce plné úcty a respektu vůči všemu, co je. V této ‚atmosféře’ smí každý vyjádřit své ‚Já-jsem’, smí sám sebe zkoušet, dělat chyby a při tom se radostně učit. Tam za slovy je jazyk - mluva, která nás vede k podstatě sebe, mluva, která vytváří opravdové vztahy. Oplodňujeme se navzájem svým ‚Já-jsem’ a jeho výrazem. Tím se stáváme stále bohatšími a naplněnějšími. Dobrý život je oslava – každý den nová.

Dá se žít dobrý život bez ctností? ... Ne, jedno podmiňuje druhé.

Pro svůj osobní život mám tyto vzory: Mahátma Gándhí, Sophie Schollová, Martin Luther King ...

Dílo pro C(t)NOSTI: PAPRSEK SVĚTLAseminář - mluvme společně jazykem srdce, Praha-Stromovka, 23. květen 2009,
Člověk a Člověk-Země a Člověk-Člověk a Kosmos

www.konflikte-im-wandel.de