Marko Pogačnik: Meditace

Fenomén Marko Pogačnik a jeho rodina překročil hranice známé pouze "geomantům". Na tomto místě jsou příklady Markovy neutuchající aktivity, která inspiruje ke změnám zevnitř. Vzhledém k mé orientaci na další projekty, kterých se bytostně účastním a které doufám brzy najdete i na těchto stránkách, ponechávám další překlady Markových meditací pouze na vás. Nové meditace najdete na: http://lebensnetz-geomantie.de/en.html Jan

Tak, jak se blížíme k vyvrcholení změny času, jsme  stále častěji svědky, že bytosti, vtělené i neviditelné, ale také ty jež jsou součástí našich vlastních osobností, nemohou následovat aktuální změny. Jsou chyceni ve starých strukturách času a prostoru, vnímají změny jako hrozbu, ztratili orientaci a jsou všude ve starých vzorcích. To představuje nebezpečí, že tyto bytosti padnou v současném vývoji dolů a objeví se v nové Době jako protichůdné síly.
Marko

 

Nejnovější meditace:

Meditace na 21. říjen - 20. listopad 2015 - Navrhl Marko Pogačnik a LIFENET - sítě pro vzájemnou inspiraci mezi Zemí a lidstvem

OBNOVENÍ VZTAHU KE GAII  NOVÝ KONCEPT UZEMNĚNÍ

V době globálních změn musí být vztah k jádru vědomí a Božství naší domovské planety znovu a znovu obnovován. Intenzivní změny na kauzálních úrovních vyžadují nové dostatečně flexibilní způsoby uzemnění, aby procesy transformace mohly volně proudit v sobě a stejně tak i v rámci zemského holonu . Zde jsou dva návrhy:

1

● Představte si slzu vytvořenou v jednom z vašich očí. Není to slza smutku, ale slza lásky k Matce života.

● Slza padá do Země. Přitahována gravitací, padá skrze minerály a vědomé vrstvy Země do středu jejího srdce.

● Naslouchejte odezvě. Obnovte svou spojitost s Gaiou.

2

● Vyhledejte bod hluboko v břiše, kde se cítíte být v rezonanci s jádrem Gaii, duší Země.

● Zpřítomněte se v tomto bodě, uvnitř sebe, tak nemusíte udržovat “pevné" zakořenění v rámci zemského povrchu. (To by mohlo znamenat překážku nastávajícím změnám.)

● Místo toho, aby jste si představovali jak vaše kořeny pronikají Zemí vertikálně, spojte se s obklopující sítí Života horizontálně. Udržujte své ukotveni v živé síti bytostí a míst, které tvoří síť Života. Můžete se vázat k místům krásy a síly, které znáte, ke zvířatům a rostlinám, které máte rádi, nebo k elementárním bytostem, na které jste narazili.

● Připojení může být nejsilnější na úrovni solaru plexu, protože tam jste spojeni s manifestovanými i kauzálními úrovněmi života.

Meditace na 21. září - 20. říjen 2015 - Navrhl Marko Pogačnik a LIFENET - sítě pro vzájemnou inspiraci mezi Zemí a lidstvem

V srpnu 2015 jsme v Adršpachu/Zdoňově, Čechách, jako mezinárodní LIFENET skupina vytvořili geopunkturní kamennou kompozici věnovanou různým druhům zvířat. Od té doby jsem nabyl poznání, že zvířata jsou znovu připravena vstoupit do hlubšího vztahu s lidskou rodinou a nabídnout pomoc v různých aspektech života a tvořivosti.

 

Adrsp_Zv_kameny_web.jpg

 

Účelem meditace měsíce je obnovit spojení mezi evolucí zvířat a lidmi. Níže je seznam kosmogramů pro zvířata, které jsme vytesali v Čechách, abychom vám poskytli představu s jakými zvířaty se můžete spojit. Později se objevily kudlanka nábožná a kohout, jako vynikající pomocníci v transformačních procesech.

 

Samozřejmě můžete přidat i jiné živočišné archetypy do seznamu.

Návrh, jak začít meditaci, je následující:

 

• Vyberte si zvíře, se kterým by jste se chtěli zžít, nebo s ním spolupracovat.

 

• V sedě nebo ve stoje upravte nohy tak, aby se prsty dotýkaly a podpatky byly od sebe co nejvíce. Tímto způsobem komunikujte se světem zvířat, který Vás zajímá a chcete se v něm spojit s jeho vnitřní (příčinnou) úrovní.

• Představte si, že je vybrané zvíře před vámi. Navažte s ním spojení.

• Potom jej nechte prolnout přes vaše tělo do vašich zad, takže se může objevit v jeho archetypální podobě.

• Pokračujte dál podle vašeho záměru.

 

BYTOSTI ELEMENTU ZEMĚ

Kráva - mistr vtělování

Šneci - stavitelé hor

Hadi - moudrost Země

 

BYTOSTI OHNĚ

Včely - ztělesnění principu tvoření

Havran - duchovní průvodce

Vlci - balancování mezi životem a smrtí

Kočkovití - princip transmutace

 

BYTOSTI ELEMENTU VODY

Ryby - ztělesnění vodních forem

Delfíni - vědomí vody

Koně - emocionální síla vody

 

BYTOSTI VZDUŠNÍHO ELEMENTU

Motýli - krása prostoru života

Ptáci - vytvoření prostoru prostřednictvím svého letu

Netopýři - spojení s příčinným světem

 

MÝTICKÉ ZVÍŘATA - kosmické archetypy Země

Želva - most mezi neprojeveným a projeveným světem

Kentaur - zvířete v lidském těle

Drak - archetypální síly Země

Sova - představuje Matku Stvoření


Vážení přátelé z LIFENET,

protože problém je naléhavý, dnes jsme rozeslali meditaci na červenec / srpen už teď. Je důležité, abychom začali co nejdříve.


Meditace na 21. srpen - 20. září 2015 - Navrhl Marko Pogačnik a LIFENET - sítě pro vzájemnou inspiraci mezi Zemí a lidstvem

 

DRAČÍ SÍLY GAII JSOU BLOKOVÁNY VE CHVÍLI, KDY JSOU NEJVÍCE POTŘEBA

 

Dračí síly jsou archetypální síly života. Dělají život na Zemi možný. Ve chvíli, kdy jsou živé organismy Země pod hrozbou vyhynutí, Gaia potřebuje, aby její dračí síly byly volné a shopné podporovat organismy planety v procesu transformace.

Draci jsou ve skutečnosti andělské bytosti pozemského vesmíru. Dračí síly jsou stejné jako síly ženy při porodu dítětě.

Aby kontrolovali scopnosti Gaii rodit, patriarchální společnosti vynalezli nepříjemné vzory jak potlačit její prapůvodní síly. Vzor " zabiják draků” (jako Svatý Jiří) byl vynalezen a stal se populární. Neméně nebezpečný je skrytý vzor, ​​který má tendenci narušovat jednotu mezi ženami.

Místo vzájemné podpory jejich kosmické role dávat prostor k archetypální (dračím) silám Gaii, aby se mohly stát tvořivými v oblasti životní sítě ženy mají tendenci stát se obětmi závisti nebo povrchnosti. To samé lze říci o ženské stránce mužů.

 

Je zde velká potřeba přeměnit dva vzory. Zde jsou některé návrhy:

 

• Představte si, že vaše břicho je dutina se shodná s lůnem Gaii. Jaký je to pocit? Jaké druhy bytostí jsou zde aktivní?


•  Poté pozvedněte zakušenou kvalitu s odpovídajícím gestem na úroveň svého srdce (nebo dokonce v hrdla), a zpřítomněte ji ve světě před vámi.


•  Pozvěte nějaké zvíře, které  rodí svýmv lůnem, ať se objeví za vašimi zády a přenese na Vás kvality jak rodit Život.


•  Podělte se/šiřte o tuto kvalitu vznikající přímo ve Vašem břiše se svým okolím.


•  Požádejte Gaiu, aby vás obdařila přítomností draka.


•  Představte si, že se objeví dva kroky za zády - která odpovídá postavení zvířecích předků (tj mýtických zvířat) v rámci příčinného světa.


•  Poté nechte jeho moc klouzat jako čistou vodu přes vaše tělo, aby vyhladila všechny stíny vzniklé z výše uvedených modelů uložených ve vašich buňkách.


•  Představte si, že tento transmutační průtok vody se týká i ostatních žen v celém světě.


Meditace na 12. červenec - 20. srpen 2015 - Navrhl Marko Pogačnik a LIFENET - sítě pro vzájemnou inspiraci mezi Zemí a lidstvem

ŘECKÁ TRAGÉDIE


Pokud páteř Evropy rprochází Řeckem, střední Evropou a Islandem, znamená to, že Řecko představuje kostrč Evropy a evropského zemnění.

Dále to znamená, že Řecko, Egejské moře a Kréta speciálně, jsou archetypálním spojením mezi Gaiou, duší Země a elementárním světem na zemském povrchu, (a lidské kultury v dalším stupni taky).

Znamená to, že tlačením Řecka do chaosumůže být odkaz, nezbytný pro život, který existuje na Zemi, porušen/zničen.

1

Pokud položíte svou levou ruku dlaní nahoru a dáte pět prstů od sebe, uvidíte před sebou geografické tělo Řecka. Palec představuje Atika a čtyři prsty čtyři prodloužení Peloponésu dosahující do Středozemního moře a dále do životního jádra zrodu Země.

Poté, co vaše ruka spodobňuje zeměpisné Řecko, si představte, že na špičce každého prstu svítí jasná hvězda. (Totéž udělejte na pravé ruce s palcem na levo a představte si stejné hvězdy na špičkách prstů.)

Jděte s oběma rukama přes vody Středozemního moře podél těla směrem k srdci Země, aby jste vše procítili.

Pak vraťte ruce do horizontální polohy a znovu se ztotožněte s geografií Řecka.

Položte obě ruce křížem na hruď a přidejte sílu vašeho srdečního centra.

Opakujte cvičení několikrát.

 

2

Druhý návrh má co do činění s podobnou agresí obrácenou proti elementárnímu světu uvnitř a kolem nás.

Představte si jemný vodopád různých barev stékající z vrcholu vaší hlavy po zadní straně těla, aby chránil spojení s příčinným pozadím ztělesněného světa.

Při průchodu úrovní kostrče si představte kolem této oblasti těla ochrannou kouli (možná z modré barvě).

Představte si, že taková koule chrání také jádro Země, lůno Gaii.

Nechte tyto dvě sféry k sobě přiblížit a protnout tak, aby bylo vytvořeno pevné spojení mezi dvěmi životně důležitými centry. (Uvědomte si, že kostrč oblast je v rezonanci s částí Řecka, protože mají podobnou funkci, jedna v lidském těle a druhá v těle Evropy.)

3

Třetí návrh je založen na dýchání.

Postavte se vzpřímeně s nohama trochu od sebe a paralelně k sobě navzájem.

Buďte si vědomi zlatého bodu mezi nohama, což je v rezonanci s srdcem Gaii.

Představte si tam zlatou trubici umístěnou vzpřímeně skrz střed těla. Nazval jsem to "flétna Gaii”, protože má otvory, které na různých úrovních těla vytvářejí  při dýchání neslyšitelný zvuk.

Směřujte první dech od středu Země a veďte jej do úrovně kostrče.

Tam byste měli vydechovat prostřednictvím příslušných otvorů flétny. Vydechnout ve směru dopředu a dozadu současně.

Nádech v opačném směru, ale přes stejné otvory s dýcháním ven do kosmu.

Nadechněte pak z kosmu směrem dolů na úroveň kostrče. Vydechněte a nadechněte, jako předtím.

Nakonec dvydechněte směrem k jádru Země.

Nyní cyklus dýchání začněte od začátku. Můžete protentokrát využít jiný otvor Gaiiny flétny… Pokračujte v dýchání dokud si nebudete jisti, že projevený pozemský život je ve spojení se srdcem Gaii a toto spojení je zabezpečené.


Meditace na 20. červen - 20. červenec 2015 - Navrhl Marko Pogačnik a LIFENET - sítě pro vzájemnou inspiraci mezi Zemí a lidstvem

SVOBODA VODĚ

 

Během koncertu věnovaného velrybám a delfínům (součást mezinárodního setkání LIFENET v Bad Meinberg) jsem zaznamenal zprávu od delfínů směřovanou k lidem, říkala: "Neničte Zemi, naše společné dědictví!" Během posledních dnů toto volání nabylo více hmatatelné pozadí. Ukazuje se, že odcizená lidská civilizace vyvinula více či méně tajný způsob, jak zotročit element vody s cílem řídit síť života. Existují tři aspekty zotročení vody. Zde jsou návrhy, jak pracovat směrem k uvolnění těla vody, pokud jde o tři aspekty.

 

1

Voda představuje páteř posvátné sítě života. Infuzí vody zkreslenými informacemi, má být páteř života organismu na Zemi vykolejena z rovnováhy. V důsledku toho se mohou na Zemi objevit fenomény, které vůbec nepatří do tvůrčí rodiny Gaii.

 

1. Představte si, že je vaše páteř proměněna na pevný sloupec vody. Ujistěte se, že vzpřímená poloha vodního sloupce je obnovena prostřednictvím identifikace s vaší páteří.

 

2. Uvědomte si, že různé vrstvy vodního sloupce představují různé aspekty života a přístup k různým rodinám bytostí, které jsou založené na vodním cyklu

 

3. Poté nechte vodní sloupec, aby se rozptýlil a jeho různé vrstvy přinesly informace do odpovídajících aspektů sitě života.

 

2

Jako důsledek lidské nevědomosti k posvátné dimenzi vědomí vody (jak je zakotvena například u delfínů a velryb) je užití démonického druhu vědomí na ovládnutí velkých částí oceánů a jiných vodních ploch. Na podporu vědomí delfínů, udělejte následující polohy:

 

Vaše paty se navzájem dotýkají, zatímco špičky chodidla jsou od sebe co nejvíce. Máte tak jednu nohu a ocas delfínů.

 

Zvedněte ruce ke straně prsou na úrovni svého srdce, aby jste napodobnili hřbetní ploutev delfína a otevřeli své srdce.

 

Zažívejte sami sebe, jako součást globální noosféry (koule vědomí) delfínů a velryb, aby zpřítomnění kosmického rozměru vody bylo potvrzeno a podpořeno.

 

3

Třetí aspekt je těžké vysvětlit. Jedná se o aspekt prapůvodní síly vody, který zabezpečuje, že dominance nad Zemí zůstává pevně v rukou organizovaných náboženských systémů.

 

1. Představte si, že vaše páteř od lebky dolů ke kostrči je počištěna zdrojem vody, aby se stala průzračným vodním sloupcem.

 

2. Pak si představte, že z jádra Gaie dosahuje k vaší kostrči zlatý vodní sloupec. Tyto dva sloupce vody se u kostrče spojí, aby se staly jedním.

 

3. Ujistěte se, že nikdo jiný nemá přístup k vaší kostrči kromě Matky života.

 

4. Šiřte tuto informaci do všech vodních útvarů na Zemi.


Meditace na 20. květen - 20. červen 2015 - Navrhl Marko Pogačnik a LIFENET - sítě pro vzájemnou inspiraci mezi Zemí a lidstvem

SVOBODA PRO ZVÍŘATA

 

Lidské bytostí zapomněli, jak úzce náš osud souvisí s osudem živočišné říše. Jsme druh reinkarnace různých druhů zvířat. Sdílíme nit života se zvířaty. Tím, že jako lidské bytosti porušujeme zákon života vzákjemným zabíjením, porušujeme tok života prostřednictvím vymírání živočišných druhů a držíme ty ostatní jako vězně v ponižujících podmínkách. Návrhem je pracovat v průběhu následujícího měsíce na rozvoji nových modelů vztahů mezi lidstvem a světem zvířat s využitím vlastních těl, které by měly být považovány za úzce související s živočišní říší. Zde jsou některé návrhy:

 

1

• Vyberte si nějaké zvíře a pozvěte ho dovnitř prostoru vašeho těla. Může to také být vaše osobní zvířecí síla. Po chvíli si představte, že zvíře vyjde z vašeho těla zezadu, kráčejíc přitom pozpátku směrem k říši svých předků (směrem k jeho archetypu uloženému v paměti svých předků).

 

• Chůze vzad není pro zvířata snadná. Pomozte jim přesouvat se pomalu, krok za krokem, buďte vnímaví k esenci původního zvířecího světa.

 

• Poté opět pozvěte zvíře dovnitř svého těla a vyveďte jej (nyní znovu ve spojení) přes vaše tělo do říše projeveného světa, jako symbol naděje pro ostatní druhy zvířat.

 

2

• Dívejte se do očí zvířete a poté vejděte do kosmického oceánu za jeho očima a rozpoznejte zvířata jako bytosti Vesmíru. (Lze si to také přestavit.)

 

3

• Zakoušejte klid zvířete prostřednictvím principu Uroboros. Uroboros je had kousající se do vlastního ocasu. Je také symbolem pro cyklus (např časový cyklus).

 

• Ve své představě jděte svými pocity / vědomím zpět krouživým způsobem, až se dostanete do říše, kde jsou uloženy zvířat archetypy.

 

• Zakoušejte!

• Potom pokračujte v kruhové dráze, až dosáhnete své kostrče. Kruh je spojen. Jaký se cítíte?


Meditace na 20. duben - 20. květen 2015 - Navrhl Marko Pogačnik a LIFENET - sítě pro vzájemnou inspiraci mezi Zemí a lidstvem

ELEMENTY VODA A OHEŇ

V poslední době jsem byl upozorněn v působivém snu na to, že bytosti vodního a ohnivého Elementu jsou pod extrémním tlakem. Voda ztrácí svou tekutost a oheň jeho teplo. Lidská manipulace prvků je blízko k dosažení hranice celkového sebezničení.

Toto je důvod, proč navrhujeme následující měsíc věnovat pozornost oběma Elementům. Zde jsou některé návrhy:

● Představte si kapku vody, jak z vašeho srdce padá dolů do hloubky Země a dotýká se matice/archetypu prvku vody uloženého ve vnitřních vrstvách Země.

● Buďte pozorní k odpovědi.

● Účelem cvičení je přimět povrchové vody, pomocí vody z vašeho těla, zapamatovat si svůj původ. Je to proto, aby kvalita reakce byla šířená mezi vodami Země. Síla Elementu vody se může projevit jestliže jsou slané vody oceánů i sladké vody kontinentů propojeny. Falešný model říká, že slaná voda je k ničemu a sladká voda je vzácná. Tělo sladké vody nemůže existovat bez těla oceánů. Tělo sladké vody se propojeno s Měsícem a tělo slané vody je vázáno ke Slunci. Kosmické záření Slunce se odráží v minerálních krystalech oceánů. Měsíc zahajuje cyklický pohyb, který je výsledkem existence sladké vody (odpaření oceánů, déšť ...)

● Zopakujte ve vaší meditaci stav, kdy nastane měsíční zatmění a souhra mezi Sluncem, Zemí a Měsícem.

● Zopakujte to přímo ve Vašem vnitřním prostoru a poté jej přeneste do vodního těla Gaii. Síla ohnivého elementu je zablokována v lidském strachu ze změn, které se blíží. V tomto důsledku je Oheň tlačen směrem k jeho zániku.

● Pracuj na odpojení obrazu ohně v podobě ďábla nebo pekla.

● Rozpoznejte vaše srdeční centrum jako zdroj ohně lásky.

● Přeneste svou rezonanci do středu Země, která také svítí jako hvězda.

● Vnímejte tanec ohně na Zemi jako tanec radosti, který dává rytmus srdci. Vnímejte Elemety oheň a vodu jako partnery. Voda odnáší destruktivní vzory plánované ohněm. Ohnivý element dává sílu života, zpět vodě.

● Představte si oheň vstupující do vody, aniž by byl uhašen.

● Představte si, že se voda dostává do říše ohně bez odpařování.

● Buďte si vědomi jejich součinnosti.


Meditace na 20. březen - 20. duben 2015 - Navrhl Marko Pogačnik a LIFENET - sítě pro vzájemnou inspiraci mezi Zemí a lidstvem

 

ZBAVTE SE STARÝCH VZORCŮ CHOVÁNÍ


Je těžké uvěřit, jak daleko transformace času a prostoru stavby již pokročila, protože vše se děje především na příčinné úrovni, za scénou, dalo by se říci. Blížíme se k situaci, kdy staré vzorce našeho chování, představují překážku pro strukturu nové multidimenzionální reality, aby se mohla vybudovat.

Je to z důvodu, že velká většina lidské rasy nemá ani pomyšlení o tom, jak se zbavit starých zátěží. Buďte trpěliví, přijde čas i na tyto lidi. Nyní jsou v centru pozornosti ti vzácní jedinci, kteří jsou si vědomi toho, co se děje, a jsou připraveni spolupracovat se změnami. Díky našemu úsilí je možné, že Gaia a její pomocníci mohou nainstalovat novou matici týkající se všech aspektů života. Potřebují pro jejich účel tyto okna vědomí, které jsme schopni vytvořit.

V tomto vztahu se stává krutou překážku, kdybychom lpěli na našich starých osobních vzorcích chování (což obvykle považujeme za nedůležité).

Měsíční cvičení je navrženo tak, abychom rozpoznali tyto vzory a oddělili se od nich. Je samozřejmě, že se nejedná pouze o meditativní úkol - zejména je třeba je rozpoznat v každodenním životě, a změnit naše vztahy nebo chování.

Ale přesto bych chtěl navrhnout cvičení, které mohou pomoci. Ve skutečnosti navrhuji kontakt s rostlinnou říší jako pomocnou ruku. Rostliny jsou v tomto smyslu absolutně čisté a spojením s nimi je možno opětovně vyladit naše vzory na matrici pozemského kosmu.

 

1. Představte si, že za vašimi zády/páteří vyrůstá rostlina přímo ze zemského jádra. Je to archetypální rostlina, která vibruje v dokonalém souladu s maticí Gaii.

 

2. Dále si představte, že některé orgány nebo aspekty vašeho těla rezonují s listy, stonky a možná květy nebo semenami této rostliny.

 

3. Pomocí tohoto rezonančního mostu můžete rozpoznat, které aspekty sebe sama, jsou pravdivé a spojené se současností a které musí být přeměněny.

 

4. Důvěřujte rostlinné říši, pomůže vám tím nejlepším možným způsobem.

 

5. Najděte různé způsoby, jak pracovat s navrhovaným tématem.


Meditace na 20. únor - 20. březen 2015 - Navrhli Brigitte Bartel, Martin Krausch, Marko Pogačnik a LIFENET - sítě pro vzájemnou inspiraci mezi Zemí a lidstvem

 

NAŠE MÍSTO V NOVÉM PROSTORU

 

V poslední době máme často zkušenost, že vnímáme lidi, a to i dobré přátele jiným způsobem než dříve. Často máme dojem, že jsme ztratili spojení a že ostatní nás nechápou a nikdy nebudou.

Také v přírodě, zažíváme, že vnímání, na které jsme byli zvyklí, jž více nefunguje.

 

Jsme si jisti, že se jedná o důsledek současných změn. Vstoupili sme do nového prostoru, kde jsou v platnosti nová pravidla. Musíme opět najít naši orientaci. Někteří lidé jsou si toho zjevně vědomi, ale jiní ne. To nás dělá neklidnými a může vést ke konfliktům. Dispozice k extrémnímu násilí, které určité skupiny prezentují v současné době je jistě výrazem tohoto neklidu.

Musíme zjistit, kde se nacházíme v tomto novém prostoru, abychom byli schopni zažít všestranný rozvoj vědomě.

 

ORIENTACE V NOVÉM PROSTORU

 

Najděte si místo, doma nebo v přírodě. Buďte v kontaktu s místem - vnímejte jej, jako místo na Zemi.

Vaše srdeční centrum se stává okem jehly. Představte si, že stojíte za svými zády a díváte se skrz ouško jehly do světa před vámi. Měli byste se opravdu dívat kolem sebe s otevřenýma očima vnímat novou kvalitu prostoru v denním světě (tj oběma najednou)

Rozhlédněte se kolem sebe ve vašem okolí. Kde jste? Prozkoumejte prostor kolem sebe. Jsi sám? Shromážděte své vlastní zkušenosti - ale vždy zůstávejtev kontaktu se zemí. Buďte otevření pro překvapení.


Meditace měsíce 20. leden 2015 - 20. únor 2015, navrhl Marko Pogačnik a LIFENET

NA CESTĚ K INTEGRÁLNÍMU LIDSKÉMU VĚDOMÍ

Lidé, omezující se výhradně na říši racionálního vědomí, představují zásadní hrozbu pro život na Zemi. Racionální vědomí musí být opět integrováno do holistické sféry vědomí - všeobjímající noosféry. Meditace má dvě části. Cílem první části je podat podnět k uvolnění lidské kultury od sebe-omezujícího rámce roztříštěného vědomí koncentrovaného na hlavu.

Druhá část je navržena tak, aby znovu vytvořila integrální vědomí, které je rovnoměrně rozloženo v celém těle.

1

● Představte si, že stojíte uvnitř úzké a špičaté trnové koruny.

● Zvedejte trnovou korunu pomalu ze země, podél těla, směrem nahoru. Koruna je tak úzká, že se její trny téměř dotýkají vašeho těla. Vnímejte toto ohrožení.

● Představte si, že hvězdy na noční obloze jsou fialové barvy, barvy transmutace. Zvedněte korunu směrem k jedné z hvězd. Při tom korunu zmenšete, aby mohla proklouznout přes/skrze hvězdy a proměnila se na hvězdný prach.

● Představte si, že zároveň s vámi prochází stejným procesem velké množství lidí na světě.

2

● Představte si, že vaše hlava je lsvětelná koule/míček. Vezměte jej do svých rukou a umístěte jej  do středu svého srdce. Chvíli jej tam ponechte, takže logická mysl se tím znovu spojí s všdomím srdce.

● Pak kutálejte míč do prostoru zad/páteře a zklouzněte po ní až na úroveň solaru plexu. Zůstaňte s ním nyní v oblasti Vašeho s. plexu. Tímto způsobem se vaše mysl znovu připojí k noosféře sdílené všemi bytostmi evoluce na Zemi, viditelnými i neviditelnými.

● Poté vemte míč ze své hlavy opět do rukou a přeneste jej do přední části vašeho těla o kousek níže do pánevní dutiny. Měl by tam chvíli zůstat a znovu se spojit s pravpůvodním vědomím Gaii.

● Nakonec nechte světelný míč stoupat svisle přes vaše tělo aby se znovu spojil s hlavou. Racionální vědomí se stane součástí noosféry vašeho bytí. Buďte šťastní  a poděkujte.


Meditace měsíce 20. prosinec 2014 - 20. leden 2015 , navrhl Marko Pogačnik a LIFENET

OBNOVENÍ MATRIXU MÍRU

 

V době velkých změn je zřejmá tendence narušit síly transmutace a oklamat je, aby se samy staly silami ničení. Mohlo by tak jít o poslední pokus sil řídících svět v procesu transformace, který by zabránil projevení nového cyklu změn. Mír je na dosah ruky, ale my jsme svědky eskalace války.

Zde jsou některé návrhy, jak posílit archetyp míru tím, že odstraníme některé překážky, které brání míru zvítězit.

 

Mírová meditace s holubicí, olivovou ratolestí a andělem míru

 

1. Vstupte do vnitřního klidu. Pak vyvolejte, dál ze svého prostoru srdce, myšlenku míru doprovázenou modlitbou s gestem. Bílá holubice míru, představující lidskou vůli, se zrodila, aby

ztělesnila mír na Zemi.

 

2. Ale ještě nemá žádnou olivovou ratolest  v zobáku. Archetypální síly/kvality Gaii, které by měly

sílu mírových ideí projevovat v životě a politické situaci chybí. Bez spolupráce milujících dračích sil Gaii, symbolizovaných silou a výživou olivovníku, není žádná naděje na trvalý mír.

 

3. Veďte bílou holubici ze svého prostoru srdce skrze svůj krk  dolů směrem k nejhlubšímu bodu pánevní dutiny. Tam na stydké kosti je umístěna olivová ratolest.

 

4. Při jejím letu do spodku páteře, holubice zvedne olivovou ratolest. V některých momentech může být zapotřebí procítění kvality olivovníku.

 

5. Při pokračování jejího krouživého letu, holubice s olivovou ratolesti dorazí do místa za vaším srdcem. Tam musí být integrován třetí prvek míru.

 

6. Tento bod za vaším srdcem je ohniskem anděla míru. Je to zkratka pro kosmickou kvalitu míru. Udělejte si dostatek času k procítění jeho přítomnosti.

 

7. Poté holubice míru pokračuje v letu nad hlavou směrem k projevenému světu, šířící impuls míru po celém světě.

 

Zde jsou další otázky, na kterých je třeba pracovat v průběhu období přechodu jednoho ročního cyklu do druhého. Dovolte mi zmínit některé, abych vás pozval k najlezení svého vlastního způsob, jak pracovat pro mír:

 

• ztráta vnitřního míru jednotlivce

 

• transmutační síly/kvality Černé bohyně byly proklety, aby se staly sílami zla

 

• ztráta vztahů se světem předků a potomků jako zdroj inspirace směrem k míru

 

• překroucení mužského principu, aby se stal hnací silou za války

 

• překroucení poselství vydaného před věky třemi velkými monoteistickými náboženstvími způsobilo úpadek jejich sil, aby zastávaly mír

 

• ztráty lidské schopnosti soucitu


• dualistický vzor nevyhnutelného boje mezi "špatným” a "dobrým”


• agrese lidí vůči zvířatům a dalším bytostem Gaii


Meditace měsíce 20. listopad 2014 - 20. prosinec 2014, navrhl Marko Pogačnik a LIFENET

ZAKOUŠET A PODPOROVAT ZMĚNY VE VITÁLNÍM PROSTORU ZEMĚ

Prostor a struktura času prochází základní transformací na úrovni kauzální - v pozadí naší 3D reality. Dříve nebo později se nové multidimenzionální složení skutečnosti stane naší každodenní zkušenosti. Je již nyní možné získat zkušenosti z nově ustanovené reality, a tím se naladit na transformační proces a globální podporu změn. To je cílem následující meditace měsíce. Navrhuji několik různorodých možnosti jako vstup pro individuální průzkum.

 

1

Představte si jak sedíte uvnitř koule svého osobního prostoru (nebo Země jako celku). Otáčejte pomalu koulí směrem dozadu kolem těla, až se dostanete do výchozí polohy. Buďte pozorní ke změnám ve vašem vnímání. Naslouchejte možným poselstvím. V případě potřeby můžete koulí otáčet i zpět.

 

2

Jiná variace: Představte si zelenou tečku dále v přední části vašeho srdečního centra. Jděte se zelenou tečkou směrem dozadu kolem těla. Je to stejné jako klasická představa cesty, kterou vykonáva Slunce kolem Země. Část cesty za zády se rovná noci. Kroužení kolem těla může být provedeno i ve vodorovné poloze - i na úrovni různých čaker.

 

3

Také kosmogram rukou může pomoci:

1. aby byla zpřítomněna tato stará struktura těla, ruce by měly tvořit kouli tak, aby se špičky odpovídajících prstů, včetně palce, vzájemně dotýkaly. Vytvořili jsme tak uzavřenou kouli, která má jednorozměrnou povahu, jak je koule Země vnímána jako materiální objekt, který rotuje kolem Slunce

 

2. Chcete-li pokračovat směrem k nové tělesné struktuře, která je vícerozměrná musíte klouzat jednou rukou k levé a druhou k pravé současně (konečky prstů se dotýkají), až dosáhneme následující složení prstu:

 

3. Oba malíčky se dotýkají špiček palců. Ostatní tři prsty směřují k otevřenému prostoru nalevo a napravo. Místo uzavřené koule těla teď máme otevřenou strukturu, která umožňuje, aby dech Země a Vesmíru,  pronikl dovnitř.

 

4. Neméně důležitá je souvislost mezi oběma palci a malíčky. Je to zkratka pro novou hnací sílu lidské evoluce a vývoje pozemského Kosmu. Může být rozpoznána i jako síla vědomí (malíčky) spojena inspirací našich sesterských evolucí, s nimiž sdílíme krásu Země (palce).


Marko_obr_medNOVdec014.jpg


Meditace měsíce 20. říjen 2014 - 20. listopad 2014, navrhl Marko Pogačnik a LIFENET

POZORNOST KRÁLOVSTVÍ MINERÁLŮ

Každému s otevřenýma očima, je jasné, že současná civilizace je agresivní vůči rostlinnému a živočišnému světu. Přinejmenším je považujeme za složené z živých bytostí, i když nemají žádné právo na ochranu své vlastní integrity. Ale co o minerální království? Nejsou minerály jiným výrazem vědomí Gaie? Nejsou minerály nuceni pracovat jako otroci v našich počítačích a všech strojů? Jejich schopnost zapamatovat si a projevovat myšlenky v hmotné podobě je příliš často zneužívána za účelem lidské nadvlády nad přírodou a nad jinými lidskými bytostmi. Dokonce nejsou minerály uznány ani jako někdo/něco.

Účelem měsíční meditace je věnovat chvilku pozornosti a ocenit přátelský minerální svět. Chcete-li změnit lidský přístup k minerálům, je třeba získat zkušenosti s jeich živou přítomnosti a jejich tvůrčími schopnostmi. Mám několik návrhů, jak začít:

 

1. Vyberte si kámen nebo krystal a na chvíli se mlčky posaďte do jeho aury. Buďte odděleni od všech lidských projekcí vztažených k minerálům. Dokonce musí být bez esoterických či jiných shovívavě připojovaných významů. Jen tak s ním seďte, aby se s vámi kámen nebo krystal spojili jejich vlastním způsobem. Uvědomte si, že minerály jsou mistři vědomí a komunikace.

 

2. Tento druh zkušenosti můžete prohloubit s pomocí jednoduchého cvičení:

Rozhodněte se pro kámen nebo skálu v přírodě. Podívejte se, jak daleko vyzařuje. Stůjte na okraji jeho energetického pole. Pokud není možné cítit okraje, stačí si jen vybrat své místo. Pak zatlačte na jeho energetické pole (nehýbejte z místa), směrem ke kameni a pomáhejte si rukama. Po chvíli tlak uvolněte a nechte energetické pole opět rozšířit směrem k sobě, aby se vás dotklo. Teď bude snazší cítit o čem kámen nebo skála povídá/komunikuje. Zůstaňte chvíli s ním. Pak zvolte jiný kámen nebo skálu, aby jste zjistili rozdíl ... cvičení je možné provádět v přírodě, nebo s malými kameny či krystaly doma.

 

3. Najděte srdce (jádro) kamene, křišťálu nebo skály. Dovolte, aby se vás jeho paprsek dotkl v místě srdce. Jaký to je pocit? Pošlete zpět, po stejném paprsku, svou lásku a vděčnost vědomí nerostné říše. Následujte ho (paprsek), když vás opustil směrem do celosvětové sítě krystalů a minerálů. Poděkujte světu minerálu za jejich dar webu/síti života.

 

4. Objevujte jiné způsoby, jak kontaktovat a rozmlouvat s minerálním světem.


Meditace měsíce 20. září 2014 - 20. říjen 2014, navrhl Marko Pogačnik a LIFENET

 

TŘIKRÁT MÍROVÁ MEDITACE

 

Současná civilizace zřejmě není schopna přežít bez vytváření nových válek. Je třeba udělat základní změny ve vědomí a v praxi změnit vzory, které nás vrhají znovu a znovu do konfliktů a výsledného krveprolití. Zde je další návrh, jak pracovat na proměně takových ošemetných vzorů. Byl poprvé proveden v září roku 2014 v Plitvici, Chorvatsku jako rituál se skupinou asi 50 účastníků, v průběhu našeho návratu z břicha Evropy, Sarajeva a Balkánu.

 

I

Spojte se s vaší pravou podstatou, s esencí života a jeho bytostmi, které ji šíří všude kolem vás, s horami, řekami, zvířaty, rostlinami, elementárními bytosmi ... První část meditace je věnována množství osobních elementárních bytostí, jejichž kód byl znetvořený, když procházely traumaty krveprolití během válek. Díky povinnosti obětovat se ve všech různých aspektech života, elementární bytosti vždy jdou cestou Gai poslouchajíc její hlas. Ale v případě, kdy jsou zapletené do krveprolití se jejich kód zdeformuje a stane destruktivním. Při tak obrovském tlaku neexistuje žádná naděje na trvalý mír pokud zkreslené elementární vědomí nenajde cestu zpět do neutrálního stavu. Jako lidské bytosti jsme odpovědni za škody způsobené na bytosti Gaia. Podržte milující prostor kolem elementárního světa, aby dévové, kteří znají správný kód každé elementární bytosti se k nim mohli přiblížit a přesměrovat je zpět ke své pravé podstatě.

 

II

Skrze válčení obecně byl archetyp člověka zkreslený. Některé části lidské matice ztratily svůj účel. Nastal čas, kdy mrtvé prvky lidské matice chtějí opustit archetypální vzor integrální lidské bytosti a podstoupit proces transformace.

 

Dosáhněte prostřednictvím svého zadního prostoru hluboko do vnitřku Země, kde je v Gaii uložena matice integrální lidské bytosti. Dovolte, aby mrtvé prvky matice opustily mandalu. Představte si na obloze fialové hvězdy s tak silným magnetismem, že může přilákat mrtvé aspekty lidské matice a vést je na cestě přeměny.

 

III

Podržte teď milující prostor kolem lidstva a požádejte anděly na Zemi a ve Vesmíru, aby jej využili k dosažení lidského archetypu a vyplnili prázdné místa v mandale novými kódy tak, že se člověk opět inspiruje stát se bytostí míru.


Meditace na 20. srpen - 20. září  2014

Připravili Marko Pogačnik a LIFENET


EXISTUJE BYTOSTNÝ BOD JSOUCNA SPOLEČNÝ NÁM VŠEM


Na konci července 2014 se konalo čtvrté setkání LIFENET v Järně, Švédsku. Pořádala ho Skandinávska asociace Alda. Jedním z inspirativních momentů na setkání bylo přání najít bod, který spojuje nás všechny za hranicemi našich individuálních odlišností. S termínem " my všichni " ne jenom rodina LIFENET, je míněna lidská rasa. Tento pojem zahrnuje i další bytosti Gaii.
Začněte s okruhem svých přátel a rozšířte inspiraci k lidské rase jako celku. Modelem meditace by mohl být jednoduchý kruh a jeho střed. Každý z neomezeného počtu bodů tvořících kruh představuje někoho, kdo mezi námi a jeho / její individuální přítomnost / kreativitu.
Přesto je jeden bod , který je společný pro všechny z nás, který pulzuje ve středu kruhu. To lze interpretovat mnoha různými způsoby. Nejlepší je být co nejvíce neutrální a spíše vyciťovat jeho přítomnost a kvalitu. Jedna věc je jasná : bez tohoto všepropojujících bodu ( který nás nezbavuje naší individuální svobody ), je lidstvo odsouzeno klesat ještě hlouběji do chaosu a vzájemného nepřátelství, jak je tomu v současné době . Podívejte se na války, které se objevovat kolem nás.


• Vhodnou formou meditace může být sednout představa sedícího ve velkém kruhu.


• Vyjděte z vašeho srdečního centra ( jako sídlo individuální identity ), aby jste nalezli místo, před vámi , kde se paprsky vycházející ze srdečního centra všech účastníků v kruhu setkají.


• Zpřítomněte si tento bod a prociťte kvalitu připojení s ostatními v kruhu lidí, známých i neznámých, ale všichni (každý svým vlastním způsobem ) zestejným účelem, k oslavě a ochraně sítě života. Dalším důležitým momentem na shromáždění byla vzpomínka na původní inspiraci, která dala název našeho hnutí. Naše první setkání ve Slovinsku  bylo inspirováno v německém jazyce jako " Lebensnetz ". To znamená v angličtině " Web of Life ", což znamená, že síť zahrnuje nejen lidi, ale i všechny ostatní bytosti , které tvoří předivo života na Zemi , ať už je to zvířata, elementální bytosti, rostliny , minerály atd


• Chcete-li podpořit síť života, představte si, nitky světla směřující z výše uvedeného středu kruhu k ostatním bytostem na Síti Života představujíc si je přítomna v pozadí našeho lidského kruhu.


• Vzhledem k tomu, že existují na různých úrovních, tvoří kouli okolo našeho lidského kruhu.


• Pak si představte že jdete dozadu a najdete si své místo vlastní místo mezi všemi živými bytostmi, viditelnými i neviditelnými.

Další možností by bylo  představit si setkání tváří v tvář (individuálně ) s dalšími bytostmi na Síti Života ( pokud možno ne-lidské ) a zjištěte, na které úrovni můžete vnímat společný bod existence. Může to být i více inspirativní , pokud se to stane v přírodě , tváří v tvář jistým rostlinám, zvířatům , kamenům, elementárním bytostem ... Pokud budete vytrvalí při hledání společného bodu existence,  Síť Života se obnoví a posílí.


Meditace na 20. červenec - 20. srpen  2014

Připravili Marko Pogačnik a LIFENET


Sny v posledních dnech - ať už moje, nebo některé z mých společníků - naznačují, že nový krok v procesu transmutace Země je v přípravě. Zdá se, že nás varují, že nový důležitý krok směrem k projevení multidimenzionální Země tělo je na dosah ruky. I když změny stále pokračují, děje v pozadí projeveného reality - v tzv. kauzální dimenzi - by měly být poznávány a podporovány prostřednictvím naší pozornosti, aby se zabránilo jejich možnému kataklyzmatickému projevu.

Charakteristický je můj sen z minulé noci. Kamkoli se podívám, Země je pokryta vodou. Velká povodeň? Ale vidím, že lidi normálně cestují s jejich loděmi nebo plavou se svými kufry do míst jejich zaměstnání ...
To znamená, že nemáme žádnou představu, jak daleko Změny na Zemi již pokročily.

Na druhou stranu to může znamenat také to, že voda má rozhodující význam pro zajištění pokojné změny - Cíle našeho směřování. Imaginace, kterou navrhuji pro meditace měsíce, by měla být složena z následujících komponent:

 

Uvědomovat si přítomnost vody celkově je důležité proto, aby bylo úsilí Gaii, vytvořit nový prostor a časovou strukturu úspěšné. Představte si průzračnou vodu vycházející z hloubky Země, aby obnovila jemné vodní tělo na Zemi. Buďte si vědomi osobního vodního těla, je to stejně důležité.

 

Druhým prvkem je příspěvek ze světa zvířat. Zejména některé vysoce rozvinuté zvířata, jako jsou koně, jsou schopné šířit jemné pole vědomí distribuující minerální (snad krystalické) energetické pole do prostředí. Jsou schopné (pole) prostupovat vodní tělo Země posilujíc je takovou životní kvalitou, kterou známe z oceánů nebo z dělohy. Můžete si představit, skupiny zvířat šířící jemné krystalické pole přes vodní tělo Země. Síla distribuce je podnícena ohnivými jiskrami vycházejícími ze zvířecích těl.

 

Třetím prvkem meditace je vyjasnění si etických kvalit, které by jste rádi uskutečnili ve vašem životě. Ty si lze představit jako vertikální hůl paralelní s vaší páteři. Je to právě toto vertikální žezlo, kolem kterého se proces vyvíjí.

 

Čtvrtý důležitý prvek je proces, jehož prostřednictvím jsou vílí  - pohádkové (elementární) bytosti uvolněné ze svých pohádkových představ a projevily se jako (skutečné) bytosti; naši společníci Života na planetě, se kterými sdílíme náš domov. Najděte si svůj vlastní způsob, jak vytvořit odpovídající meditaci nebo možnosti jak pracovat s návrhy výše. Samostatné tvůrčí příspěvky mají velkou hodnotu.


Meditace na 20. červen - 20. červenec  2014

Připravili Marko Pogačnik a LIFENET

 

BÝT SVOBODNI


Moje postřehy říkají, že Gaia během posledních dvou měsících odděluje iluzivní svět od skutečné reality. To se rozhodně děje na emocionální, snad i na některých dalších jemných úrovních. To také znamená, že síly transmutace dostali volné ruce pro spuštění rozkladu všeho, co není zakotveno v jádru Gaii, tj. v kosmickém teď.
Výsledkem tohoto procesu může být velké napětí na planetární i na osobní úrovni. Vyskytne se vždy tam, kde jsme připojeni ( psychicky nebo energicky ) na ty aspekty, které nejsou zakotvené v pravdě - řečeno krátce a jednoduchým způsobem. Nebýt roztrhán a nestát se obětí Sil rozkladu, je třeba vynaložit úsilí oddělit se od všeho, co není v souladu s naší vnitřní podstatou nebo esencí života. To by mělo být provedeno bez váhání, kdy se příslušné znaky vyskytnou v osobním nebo kolektivním životním procesu, ve snech atd.


Dotykové Gaia cvičení na oddělení, uvedené v předchozí Meditaci měsíce, mohou být použity v této souvislosti.
Dalším důležitým příspěvkem k osobnímu a kolektivnímu zdraví je znovu a znovu se ujistit, že váš vertikální kanál, spojující vás se srdcem Země, je ve skutečnosti spojením s jádrem naší domovské planety. Proč? Je to proto, že nelítostné Síly rozkladu se snaží přesměrovat jej, aby vedl kolem Gaina srdce do jiného cizího vesmíru. Ve vaší imaginaci by mělo by následovat cvičení, které bude tlačit gravitaci zemského jádra až k jádru planety. Ujistěte se, že jste propojen právě tam a ne jinde.
Buďte si vědomi, že tzv. gravitační síla je projevem lásky Gaii a drží všechny bytosti na jejím povrchu připojeny k našemu společnému božskému centru, pulsujícímu v jádru planety.
Bytosti z rostlin jsou nejlepší pro inspiraci lidí se skutečností, co je pravda a co je iluzorní. Relevantní cvičení by mohlo být: zavřít oči před vybranou rostlinou, nebo třeba stromem. Pak jít s rukama do sféry vědomí obklopující rostlinu. Ruce se nedotýkají rostliny, ale přesunou se do "oblaku" vědomí rostliny. Vnímání není nejdůležitější věcí v tomto případě. Mnohem důležitější je, dovolit elementární bytosti, aby na vás přenesla pocit skutečné reality. Rostliny nikdy neztratí cit pro pravdu. Jsou to děti pravdy.
Váš vnitřní hlas je schopen inspirovat vás k dalším možným cvičením. Zeptejte se na ně.


Meditace na 20. květen - 20. červen  2014

Připravili Marko Pogačnik a LIFENET


ZVÍŘATA CHTĚJÍ BÝT VOLNÉ
V poslední době zvířata klepou na dveře. Jsou zcela svázány do lidských projekcí a sítí lidské manipulace. Jejich vývoj je blokován. Pracovat s tímto tématem meditativním způsobem během následujícího měsíce by měla být cesta, jak osvobodit zvířata z lidské nadvlády.

 

1 - Část meditativní práce může být vstupem do sféry existence různých zvířat a podle zkušeností s jejich pravou podstatou, uznáním jejich identity a svobody být tím, kým jsou. Stačí vstoupit s vaší představivostí do světa zvoleného zvířete a budete překvapeni.

 

2 - Bylo by třeba pracovat na odtržení od světa zvířat z dluhopisů lidských projekcí a lidskou kontrolu . Tady je můj návrh ,Gaia dotykový tělo výkon oddělení .

 

Části cvičení DOTEK GAIE.

 

1. Držte ruce před svým tělem silně stisknuty dohromady. Gesto má smysl, pokud se vztahuje k nějaké vazbě nebo nátlaku, které odnímají vaši svobodu (nebo svobodu světa zvířat v našem případě ). Buďte si vědomi situace, která je předmětem vašeho spoutání/odnětí; můžete si také vybrat symbol jak jej určit. ( V našem případě pracujeme s odpojením různých skupin druhů zvířat nebo živočišného světa jako celku z pout lidských projekcí a kontroly. )

 

2. V určitém okamžiku je třeba odtrhnout ruce rázným úkonem. S gestem odpojení je zničena spoutanost. ( Kresba I )


page1image22536.png

 

3. Chcete-li uchovat svoje odpoutání trvale, potřebujete se nyní připojit k archetypu živočišné říše ( nebo archetypu dané situace ), uchovávané v paměti  Gaii hluboko v nitru Země.

 

4. Jděte s rukama směrem k hloubce Země ( Kresba II ) a přineste/vyzvedněte skutečnou podstatu - to znamená, aby jste si toho byli vědomi.


page2image4256.png

 

5 .Cvičení lze opakovat po určitou dobu, abychom zajistili, že cesta ke svobodě zůstane otevřená .

 

3 - práce na odpoutání a uznání pravé podstaty bytostí a existencí může být šířena i do dalších světů, které trpí síti lidské ovládající mysli.

 

Takové cvičení by mohlo vypadat takto :
Zatímco se rozhlížíte kolem představte si, že na cokoliv se díváte, co pochází z minerálního, rostlinného nebo živočišného světa, se otevírá jako květ. Tímto jej osvobozujeme z lidsky promítaných forem - osvobozujeme ktomu, co ve své podstatě je.


Meditace na 20. duben - 20. květen  2014

Připravili Marko Pogačnik a LIFENET


ZNOVUZROZENÍ MUŽSKÉHO PRINCIPU

 

Rovnováha mezi ženským a mužským principem má zásadní význam pro Gaiu, zemský Kosmos a stejně tak pro každého člověka. Ženský aspekt Gai je silný a zdravý. Problematický je mužský aspekt, tak dalece jak dalece je vyčerpán agresivním postojem člověka / patriarchální civilizace, která chce ovládnout Zemi a všechny ostatní bytosti. V důsledku toho je mužský princip nefunkční, ohrožuje rovnováhu na Zemi. Účelem této Meditace měsíce je znovuobjevit princip mužský v nás, v ženě nebo muži, a navázat spojení se svou novou rolí v pozemském Kosmu. Účastníci jsou vyzváni k práci na tomto naléhavém tématu jejich vlastním způsobem - také je zde můj návrh:

 

Cvičení DOTEK GAII ztělesňuje nový vztah mezi ženským a mužským principem

 

1 . Umístěte obě ruce po straně hrudi na úrovni svého srdce , aby jste se dostali do rezonancie s mužským principem ve vás. Vaše pěsti jsou silně zaťaté, aby jste demonstrovali výhradně mužské síly srdce. Zatímco jsou ruce sevřeny, palce nejsou stlačeny/zmáčknuty, ale zůstanou opřené o pěsti.

 

2 . Zůstaňte chvíli v této pozici, ve žáru slunce svého srdce, aby jste se dostali do rezonance s mužskou kvalitou v sobě.

 

3 . Pak sáhněte otevřenou náručí do zadního prostoru aby jste se spojili se svou příčinnou sférou. Takhle je nová role mužského principu  symbolizována. Je třeba vzdát se postoje působit ve světě povrchně, v přední části těla, ale spíše podporovat tvůrčí proces ze zadního prostoru. Pěsti jsou stále zaťaté!

 

4 . Zpětný pohyb končí za hýždě . Tam uvolnění pěsti a jít s rukama vpřed vstoupit do výběrového řízení , jak vaše břišní prostor s dlaněmi roztaženými . Přijet do přední části břicha ruce jsou umístěny v gestu drží nádobu nebo grál .

 

5 . Zůstaňte takto chvíli, uvnitř sféry Gaii se spojte s její inspirací, jak se chovat ženským způsobem, přičemž budou podporovány mužské síly zezadu/páteře.

 

6. Pak pohněte stejným gestem směrem nahoru v přední části těla, aby jste přivedli ženské kvality nahoru až do oblasti srdce.

 

7 . Nyní můžete začít znovu. Umístěte obě ruce po straně hrudi  ...

 

8 . Pokračujte takhle chvíli  a pak otevřenými rukami pošlete nový vzor ženské - mužské rovnováhy do celého světa.

 

 

Meditace na 20. březen - 20. duben  2014

Připravili Marko Pogačnik a LIFENET


NEDOVOLTE ROZMÁHÁNÍ STRACHU

Situace jako ty, které jsou na Krymu, ale pravděpodobně také katastrofy přírodního prostředí, byly stvořeny proto, aby obyvatelstvo světa bylo konstantně drženo ve strachu. Účelem je odvrátit pozornost od esenciálních (kosmických) změn, které probíhají  kolem nás.

Meditace je tentokrát navržena trochu dříve, abychom se zabývali aktuální krizí. Nemusíte čekat do 20.března.

 

1.návrh:

Abychom kolem sebe udrželi vnitřní mír  a abychom pomohli uchránit mír na zemi, je nutné  být spojeni se srdcem Gaji. Manipulace se strachem je možná tehdy, když jsou lidé vytrženi z ukotvení  v srdci.

Buď prezentní v hloubce svého břicha, kde je soustředěna prezence Gáji, matky života

Když dosáhneš stavu perfektního míru , rozděl tuto kvalitu z tohoto místa do svého blízkého i vzdáleného okolí.

 

2.návrh:

Pokoj (mír) je kvalita, která vzniká , když centra Gáji ( stvořitelky života)  a Sofie ( moudrost universa)  jsou vyváženy v jedné mandorle.

(Mandorla(HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/Ital%C5%A1tina" \o "Italština" italsky HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/Mandle" \o "Mandle" mandle) je ve výtvarném umění aureola či  HYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatoz%C3%A1%C5%99"\o "Svatozář" svatozář, která obepíná celou postavu. Nejčastěji je tvořena dvěma kruhovými oblouky, jako průsečík dvou kruhů s hroty nahoře i dole, může být ale také oválná nebo elipsovitá-  citát z Wikipedie– poznámka překladatele)

 

Představ si centrum Sofie jako bílou hvězdu nad tvou hlavou.

Představ si  centrum Gáji jako drahocený drahokam – rubín – pod tvýma nohama.

Sofie je kosmický aspekt Gáji a Gája je pozemský aspekt Sofie.

Představ si obě ohniska ( centra, fokusy) spjata pomocí formy mandlového tvaru, nazvané mandorla. To je symbol kreativní síly.

Ty se nacházíš přesně v této mandorle a jsi centrován do svého solaru plexu.

Nechej tuto mandorlu rozšířit do svého okolí a světa.

 

3.návrh:

1. Představ si, že onen nahoře popsaný rubín Gáji se nachází na dně Černého moře ( Krym je velký poloostrov v Černém moři)

2. Vezmi tento Gájin rubín a pomalu jej zvedej  k hladině Černého moře. Tento pohyb prováděj společně s pohybem,který je paralelní , ve tvém břiše.

3. Když jsi dosáhl hladiny Černého moře, rozděl tuto kvalitu rubínu  nad atmosféru zemí, které leží kolem Černého moře,   spolu s Ruskem, Ukrajinou, Tureckem, Sýrií....

4. Ve vztahu ke tvému tělu dosáhneš mořské hladiny ve výšce tvého solaru plexa. Rozděl mírový impuls Gáji v průběhu toho, co jdeš nahoru k srdečnímu centru  a závěrem k fokusu Sofie nad tvou hlavou. Dej si čas, abys stále rozšiřoval kmity onoho rozšiřování, když postupuješ nahoru.


Meditace na 20. únor - 20 březen 2014

Připravili Marko Pogačnik a LIFENET

 

NALADIT SE V NOVÉ KVALITĚ

Katastrofy v posledních týdnech mě vyzvaly, abych se podíval na to, co se děje za scénou dramatických ekologických událostí. Dojmy, o které jsem se podělil s členy mé rodiny, jsou následující:

Půda/země, na které stojíme spolu s ostatními bytostmi na povrchu Země ztrácí schopnost držet projevený svět uzemněn.

Připadá mi to, jako desky z tvrzené minerální hmoty když se zlomí pod našima nohama, jako jsou lámány ledové desky na mořské hladině na jaře.

Jedná se o složitý proces pro tělo, protože ztrácí uzemnění.

Jako řešení problému vnímám jiný druh uzemnění objevující se na Zemi. Ten se neskládá z tvrzených, ale tekutých minerálů. Je třeba myslet nd Mrtvé moře v Izraeli, které je tak nasycené minerály, že by se dalo téměř chodit na jeho povrchu.

Účelem meditace měsíce je uvědomit si nové zemění vystupující z vnitřní Země, které umožňuje novou stabilitu povrchu planety.

Vyvstala naléhavá potřeba, aby skupina lidí, která by rozpoznala tento vzácný dar, Gaii za něj poděkovala. Nepřátelské síly se tento dar snaží před lidskou rasou skrýt, kvůli jeho léčivým účinkům.

S tím je svázán i nový princip osobního uzemnění.

 

Chcete-li pomoci manifestaci nové kůže Země představte si, že jdete s rukama pod povrch země a pak vyzvednete vrstvu kapalné minerální Země směrem k povrchu určitého místa a do jeho okolí.

 

Experimentujte s vlastní citlivostí, jak je nová země cítit.

Uvědomte si, že nově vznikající země je nejen pod nohama, jak jsme byli doposud zvyklí. Protože je zpoloviny kapalné povahy šíří se i nad zemí, tak, aby i stromy mohly být bezpečně umístěny uvnitř. Věřím, že má svou vlastní inteligenci a jako taková se může projevit kdekoli to bude potřeba.

Najděte si svou vlastní cestu k této nově se rodící kvalitě Gaii.

 

NOVÝ PRINCIP ZEMNĚNÍ

Protože země je nyní nejen pod nohama, nestačí, aby jste ukotvitili sebe sama (pouze) v zemi. Uzemnění má nyní sférickou povahu.

Jedno cvičení by mělo být o spojení k prostoru všude kolem nás pomocí malých světelných vláken.

Nebo si můžete představit, že jemné nitě pspojovacích kanálů jdou z bodu mezi nohama na všechny strany, aby vás zakotvily v rámci kapalně-minerální Země.

Prociťujte se jako by jste byli vtělení do tkáně života.

Experimentujte, když se dostanete do problémů, když se uzemňujete, uzdravujete se, nebo nemůžete spát.

 

 

20. leden 2014 - 20. únor 2014

ZAMĚŘENÍ NA GAIU UVNITŘ NÁS

 

Témou měsíce je obnovit osobní a kolektivní vztah ke Gaii. V současné době používáme název Gaia nebo Gea pro pojmenovat dušie a vědomí naší domovské planety. Stále více a více lidí se chystá obnovit vztah s Gaiou na mentální, možná i emocionální úrovni. To není dost. Být skutečně připojeni k božskému jádru Země, znamená přeměnit aktivní blokádu, která byla vtisknuta do lidské matrice v patriarchální epcše, aby nás oddělila od Matky života. Toto je samozřejmě nejjednodušší způsob, jak lidi ovládat.

Přejte si být vědomi osobního centra Gaii pod našima nohama ( které se znovu rozezní za kostrčí ), kde se domnívám, že je blokáda. Neméně důležitý je vztah ke kosmickému aspektu Gaii, který má své ohnisko na hlavě hned za korunní čakru.

 

Následující cvičení Dotek Gai, může být použito pro znovuspojení s pozemskými a kosmickými aspekty Gai.

 

• Dotkněte se jednou rukou zmíněné oblasti nad hlavou. Zároveň se druhou rukou dotkněnte zadní části kostrče .

 

• Po chvíli vyměnte pozice obou rukou. Opakujte výměnu poloh několikrát a pak naslouchejte. Uvědomte si, že rubínově barevná čakra pod nohama byla zablokována pomocí lidského strachu ze smrti. Iluzorní projekce říká, že jsme v bezpečí před smrtí jen pokud nejsme spojeni s Matkou života, který život dává a také bere.

 

• Pokud chcete pracovat na proměně uvedené blokády můžete odeslat rubínovou čakru dolů do srdce Gaii, aby byla obnovena. Nebo ji zvednout do prostoru svého srdce a odtud s ní pracovat na proměně v dialogu s Gaiou uvnitř vás. Hledejte také své vlastní způsoby, jak obnovit váš osobní vztah s duší Země a získejte více zkušeností o tom, kdo to je a jaký je váš vztah s ní - Matkou Života.


20. prosinec 2013 - 20. leden 2014

POŽEHNÁNÍ GAII


Během posledních tří měsíců jsme prošli nebezpečné úzkou soutěskou spolu s Gaiou, duší Země. Bezpečně jsme dorazili na druhý konec a k našemu překvapení se horizont otevřel široce. To ale neznamená, že velké výzvy proměn na Zemi jsou za námi - vůbec ne. A přesto bychom měli oslavit tento okamžik, kdy se struktury prostoru a času otevřely novým způsobem a mír převládá. Potenciál této chvíle je, že síly obnovující život a požehnání Gaii jsou pro nás, bytosti na Zemi a její krajinu plně dosažitelné. Navrhovaná cvičení jsou vytvořena k přetlumočení doposud nevyužitého potenciálu do živé reality.


1. Spojte vaše ruce na zadní straně kostrče ve "V" tvaru a představujte si Gaiu jako zdroj života.


2. Pak jděte s rukama dopředu, až v přední části vašeho srdce vyttvoříte velký vodorovný kruh. Ve skutečnosti jsme vepředu vytvořili nádobu obsahující ovoce života Gaii, která jej daruje všem bytostem projeveného světa. ( Další asociace : během prvních dvou pohybů byl vytvořen roh hojnosti Gaii. )


3. Jako další musíme požádat o požehnání kosmického aspektu Gaia tím, že zvedneme ruce v podobě špičatého gesta. Vnitřní strany rukou směřují proti sobě .


page1image16448.pngpage1image16616.pngpage1image16784.png

4. Přineste požehnání dolů do nádoby s pomocí jiného špičatého gesta - tentokrát zadní strany rukou směřují proti sobě.


5. Napotřetí, do nádoby, která obsahuje esenci života, přidáme sílu našeho srdce. ( Také každý z nás lidských bytostí představuje vyjádření Gaii.)


6. Pomocí špičatého gesta jděte s rukama do středu prostoru vašeho srdce ( zadní strany rukou jsou proti sobě ) a otevřeným gestem veďte požehnání svého srdce do nádoby. Opakujte to třikrát.


7. Nakonec otevřete nádobu rozevřením rukou a jděte s nimi horizontálně až do prostoru páteře v zadu, jak jen je to možné. Nechte trojí požehnání Gaii šířit po celém světě.


8. Opakujte cvičení alespoň třikrát a pak naslouchejte zvuk vyvolaných vibrací.

Děkujeme vám za vaši spolupráci v průběhu posledních týdnů, díky všem překladatelům a distributorům našich meditacích. Další Meditace měsíce bude následovat jako obvykle 20. ledna 2014. Mějte požehnaný Nový rok !

 

Marko Pogačnik ve jménu LIFENET


20. listopad 20. prosinec 2013

TRANSFORMACE DRAČÍ SÍLY

V jazyce moderní vědy je archetypální síla života tzv. atomová energie. Starověké kultury ji nazvali "dračí síla" . Podle různých tradic draci jsou nositeli hojnosti života, jakož i příčinou nesmírného ničení. Chcete-li dovolit jemným organismům života rozvíjet Gaiu musíte přikázal dračím jsilám, aby se obrátily dovnitř do skořápek atomů. Prostřednictvím rozkladu konstrukce atomů, lidské bytosti vypustili starověké draky s jejich ničivou sílou. To je cesta, odkud není návratu. Fukushimská tragédie by měla být přijata jako konečný varování. Láska ve své kosmické kvalitě  ( Kristus ) je jediný způsob, jak transformovat vypuštěnou dračí energii, aby se stala životní silou na nové úrovni existence. Místo toho, aby působila ve světě destruktivně, měly by být umístěna zpět do kauzálního světa.

 

1. Stiskněte pět prstů na rukou do jednoho místa, aby bylo jasné, že máte co do činění s nejmenší jednotkou hmotného světa, kterou  již staří Řekové nazývali "atom ". Ruce jsou umístěny v přední části vašeho břicha. Vzájemně se dotýkají tak, aby tvořily lemniskátu, symbol nekonečna. Archetypální kvalita atomu se rovná nekonečnu. To je důvod, proč destrukce jednoho atomu představuje hrozbu pro celý vesmír.

 

2. Pak přesuňte ruce rychle od sebe, představujíc nebezpečný proces rozbití atomů.

 

3. V tomto okamžiku začíná proces transformace. Spojte ruce znovu, tentokrát v přední části vašeho srdce.


marko_01.pngmarko_02.pngmarko_03.png

 

4. Jako další krok, široce otevřete ruce před srdeční centrem, prsty představují paprsky křišťálově bílého světla. Otevřete a zavřete je několikrát. Je to pozvání síly draka, aby se zahalila do nového objetí kosmické lásky.

 

5. Gestem směřujícím ke ( kauzálnímu ) prostoru za zády, by se dračí síly měly přenést z projeveného Světa zpět do archetypální ho, kam patří. Tam umístěné a přetvořené kosmickou láskou, se atomová energie stává základem transformace Zemského kosmu.

Toto je základní cvičení, které můžete měnit pokud chcete, dle vlastní inspirace. Proveďte gesta několikrát denně s vědomím, že Fukušima v jeho současném stavu je hrozbou pro planetu jako celek. Gaia Touch je způsob, jak obnovit dialog mezi lidmi a Gaiou, matkou Života.

Cvičení je to dílem slovinského umělce Marko Pogačnika, které bylo inspirované elementárními a duchovními bytostmi a na základě znalosti kosmogramů. Základní cvičení Dotek Gaii, lze použít i jako cestu k osobnímu ladění ne nedávné planetární a tělesné změny. Základní cvičení Dotek Gaii, lze stáhnout zdarma.


marko_04.pngmarko_05.png


 

20. říjen 20. listopad 2013

ŽIVOT JAKO UNIVERZÁLNÍ HLEDIŠTĚ LÁSKY, MÍRU A SPOLEČNÉ TVORBY

 

Před mnoho tisíci lety existovaly na Zemi pokročilé a sofistikované civilizace, které byly schopny syntetizovat duchovní moudrost a vědecké poznání. Tyto " sluneční lidé" vytvořili síť vědomí jednoty po celém světě, s jeho uzly v pyramidách, chrámech, kamenných kruzích a menhirech které se projevují fyzicky nebo étericky. Jeden z účelů této sítě byl posílit srdeční kvalitu lidských bytostí. Naši předkové často konali porady kolem posvátných kamenů a jejich duch přetrvává v mnoha kamenných bytostech, které mohou pomoci v tomto procesu obnovy.

Naše pravá podstata, jako potomků velkého světla, je, abychom náš vnitřní sluneční svit rozežehli. Tato kvalita a naše vnitřní moudrost se probudí, když žijeme ze srdce. Účelem této meditace je očistit a posílit naše srdce, aby se stalo vysílačem čisté energie srdce.

Praktikování sluneční meditace srdce denně, posiluje tělo, duši a ducha. Přicházíme do kontaktu s univerzální moudrosti a rozpoznáváme kosmické souislosti. Prostřednictvím spojení jedince se Zemí, sluncem, galaxií a kosmických zdrojů vzestupu vzniká naše nové holistické vědomí, harmonie se vším je, dokončení lidské minulosti a všeobjímající lásky, mír a radost.

 

Zde je navrhovaná meditace :

 

Dejte si ruku na srdce a uvědomte si, že vaše tělo, duše a duch jsou jedno.

 

Chcete-li aktivovat sílu svého srdce, navštívte místo, posvátných kamenů ve vaší fantazii.

 

Sřipojte se se srdcem Země - staňte se srdcem Země.

 

Spojte se se srdcem slunce - staňte se srdcem slunce.

 

Sřipojte se se srdcem naší galaxie - staňte se srdcem naší galaxie.

 

Spojte se se srdcem vesmíru - staňte se srdcem vesmíru.

 

Poté následujte tok čisté lásky, míru a srdeční kvality tekoucí ve vás a skrze vás. Pošlete tuto energii tam, kde je to potřeba.


Měsíční Meditace - spolupráce se Simonou Čudovan

20. září - 20. říjen 2013

 

OSVOBODIT SE OD STRACHU

 

Existuje mnoho druhů strachu, ale nejnebezpečnější v tuto chvíli je strach ze skutečné reality . Miliardy lidí jsou drženi ve strachu z dimenzí reality , které nemohou být ovládány racionálním myšlením. V důsledku těchto dimenzí a bytostí, které by mohly pomoci lidstvu a Zemi v blížícím se zmatku nemůžeme správně postupovat a podporovat nás. Mám na mysli osobní i kolektivní strach, který je jako kód vyražený do naší matice. Nemá více smysl abychom se tam stále kolébali. Účelem měsíční meditace tentokrát je najít způsob, jak osvobodit sami sebe od tohoto základního strachu a z přílšné individuální nejistoty. Za druhé je její účelem stanovit impuls, kterým se mohou řídit také  ostatní.

Návrh meditace otevírá různé možnosti s cílem podpořit každého z nás, aby rozvíjel způsob práce, který mu v tuto chvíli vyhovuje nejlépe.

 

První cvičení jak se oddělit od strachu, je založeno na spolupráci s bytostmi elementu vody :

 

1. Představte si, že sedíte na břehu oceánu, řeky nebo jezera a vyzvete vlnu vody vstoupit do vašeho těla zezadu. Tato fáze může být koordinována

s nádechem.

 

2. Nyní je velké množství vody uloženo za vašimi zády. Ujistěte se, že voda je přítomna v celém zadním prostoru od kostrče až nad hlavu. Tato fáze představuje mezeru mezi nádechem a výdechem.

 

3.  Následuje výdech. Voda odkapává přes vaše tělo na jeho přední straně a smývá šedou podstatu strachu z vašich buněk. Sledujte a podporujte proces transmutace opatrně. Je to dar milující bytosti vodního vesmíru. Zkuste vydechnout tak pomalu, jak je to možné, tak, aby se všech buňek dotkl proces transmutace.

 

4. V následující pauze mezi výdechema nádechem si představte jak sdílíte očistnou sílu vody s okolím a jeho bytostmi v podobě vodní jiskry vycházející z těla.

 

5. Opakujte vše několikrát při pomalém rytmu dýchání.

 

Druhou možností je spolupracovat s mocnými bytostmi na Zemi a vesmíru, které vtělují svou vůli do života.

 

1. Představte si, že andělský vítr, který udržuje život v celém vesmíru profoukuje vaše tělo zepředu směrem k zadní straně.

 

2. Jeho život udržující síla vás tlačí zpět hluboko do oblasti vašeho kauzálního těla za zády prostupuje vás vírou vašeho božského dědictví.

 

3. Současně sledujte před seboufialový bod (mikrovstup transformace), které nasává informace o strachu vtisknuté do vašich jemnohmotných těl.

 

4. Zatímco jste vystaveni těmto obousměrným pohybům, pozorujte archetyp dokonalého člověka, který je umístěn za fialovým portálem před vámi. Je archetypem, k němuž jsme se vyvíjejí a do, kterého se snažíme vtělit.

 

Třetí možnost:

 

1. Strach je ve skutečnosti zmotek energie životní vůle/síly. Tato deformace způsobuje, že lidská bytost má strach ze síly života v jeho plného potenciálu.

 

2. Představte si, že ve spodní části vašeho těla je zkoncentrovaná malá červené koule pravěkých sil života. Nad hlavou je modrá koule duchovní vůle být a spoluvytvářet univerzální organismus života.

 

3. Obě koule jsou propojeny přes dvojitý vír složené z červeného a modrého proudu. Prostřednictvím středu víru se táhne zlatý řetězec, který obě dvě koule spojuje.

 

4. Řetězec vibruje. Jeho vibrace vypudí informace o strachu, který je okamžitě nasáván fialovými hvězdami transformace umístěných všude kolem vás.DVOJÍ MANŽELSTVÍ

Jiná forma Měsíční Meditace - spolupráce se Simonou Čudovan

20. srpen 20. září 2013


Tentokrát navrhuji meditaci, která nemá stálou formu. Spíše chceme zkoumat takovou formu meditace, která je vytvořena v okamžiku, a to podle osobních inspirací. Zaužívané je v tomto případě téma, se kterým pracujeme společně v průběhu měsíce.

 

Navrhované téma
Účelem "dvojího manželství" je usilovat o sjednocení elementálního (ve vztahu s Gaiou, pohádkový svět) aspektu lidského bytí a duchovního - duší. Pokud se spojení mezi elementálními a duchovními aspekty lidské bytosti posunou kupředu, otevře se cesta ke Geokultuře, kultuře míru a společné tvorby mezi původní civilizací Země (elementální, pohádková, Sidhe civilizace - civilizce lidí míru) a lidské kultury. Chcete-li otevřít cestu na kolektivní úrovni, je k tomu potřeba, aby "manželství" mezi těmito dvěma póly bylo uskutečněno nejdříve v nás, těch, kdo jsme ve skutečnosti duchovní bytosti na jedné straně a bytosti Země na straně druhé.

 

PRVNÍ KROK:

poznat naši elementální bytost a elementální já.


Termín osobní elementární bytosti vyjadřuje holografickou jednotku vědomí Gaii, která se stará o zdraví a harmonii našeho těla jako jeden z projevů stvoření Gaii. Pojem elementální já znamená, že  lidská bytost je schopna stát se spolutvůrcem kosmu Země. Mohlo by to být označeno jako "vyšší já" nás, jako bytosti Země. Uvnitř vědomí moderního člověka jsou obě, jak osobní elementální bytost i elementální já, neexistující. V důsledku toho je osobní elementální já omezeno v jeho praktických funkcích v těle. Nemá žádný vliv na kvalitu našeho života a kreativitu, protože spojení svého duchovního pólu s elementálním / pohádkovým já je přerušeno. PRVNÍ KROK znamená najít způsob, jak se přiblížit oběma elementálním / pohádkovým aspektům, jak získat cit pro jejich existenci a najít láskyplný vztah k těmto nádherným aspektům sebe sama. Osobní elementální bytost je soustředěna v oblasti solar plexu a přebývá v emocionální oblasti lidského těla. Oblast našeho elementálního já je umístěna kolem centra, které se nachází podél páteře na zádech těsně nad lopatkami.

 

DRUHÝ KROK:

znovuspojení s naší osobní elementální bytostí a elementálním já.


Poté, co jsme vyvinuli cit na jejich přítomnost v rámci celého našeho bytí, měli bychom pracovat na opětovném spojení naší osobní elementální bytosti a elementálního já. Je možné si například představovat, jak přesouváme oblast osobní elementální bytosti směrem nahoru do prostoru srdce. Naproti tomu, elementální já přibližujte k místu setkání zezadu. Pozorujte jaké pocity nebo představy vznikají ve vás během procesu "manželství". Kdo jste kompletní (bez roztříštění) bytost přírody, dcera nebo syn Gaii?

 

KROK TŘETÍ:

ke znovuspojení mezi námi, jako bytostmi Země a duchovními bytostmi je potřeba třetí krok.


Duše jako duchovní aspekt lidské bytosti se musí znovu spojit se svým základním pólem představovaným spojením osobní elementální bytosti a našeho pohádkového já. Tělo naší (duchovní) duše je totožné s tím, které nazýváme "kauzální tělo." Kauzální tělo, jako tělo duše by mělo být vnímáno jako vstupující do hmotného těla z našich zad.
Másta, která zasahuje, je v nich kotveno:

střed krku pod jazykem,

srdeční centrum

střed břicha - místo zvané východními kulturami "hara".

Pozorujte jaké pocity nebo představy vznikají, když se dvě bytosti v nás, elementální a duchovní, sloučí. Rozvíjejte láskyplný rituál manželství mezi dvěmi částmi své bytosti.

PRÁCE S TOROIDNÍM POLEM

20. červenec20. srpen 2013


Jeden z energetických vzorů těla je tvar anuloidu/torusu - ( tvar koblihy s otvorem uprostřed) - kde energie proudí kolem těla ve smyčce, aby se spojili u nohou a hlavě. Torus umožňuje víru energie formu, která se ohýbá zpět podél sebe a znovu do sebe vstupuje. Je to "dovnitř-ven ", neustále proudící zpět do sebe. Tedy energie torusu je neustále obnovující sebe sama, neustále se ovlivňující. V této meditaci budeme zkoumat toroidní pole v našem těle a pracovat s ním v obvyklé svislé poloze a pak s otočením o devadesát stupňů, tedy vodorovně. Tento způsob mi byl ukázán ve snu a jeho další vysvětlení při práci s určitým orgánem v krajině na pobřeží Gibraltarského průlivu, který je "inverzním" orgánem, proměny energie mezi africkým a evropským kontinentem. Tento tvar, mimo jiné, dovoluje "obrácení" energie do/uvnitř našeho těla, a zdá se důležité, že nejen obvyklým způsobem vrchem/spodem, ale i vodorovně, způsobem, který pomáhá při změně patriarchální, svislé formy myšlení.

 

marko_toroid.jpg

 

• Vnímejte své aurické pole a vizualizujte si vertikální toroidní pole, které proudí celým aurickým polem. Všimněte si, jak se energie generuje a vyživuje vás. Strávěte nějaký čas všímáním si pohybu toroidního tvaru.

 

• Nyní si jej představte, že se zmenšuje na takovou velikost, aby jste jej zakoušeli, jako toroidní pole svého srdce. Opět strávěte nějaký čas poznáváním tohoto tvaru a způsobu, jakým generuje energii prostoru srdce.

 

• Nyní jej otočte o 90 stupňů tak, aby "tubus" proudil vodorovně na solar plexus (přesněji mezi solární a srdeční čakrou), spojujíc přední a zadní stranu.

 

• Dýchejte do něj a přes něj zezadu dopředu a umožňěte, aby práce pokračovala tak dlouho, jak je potřeba.

 

• Jindy zkuste dýchání zepředu dozadu a umožňěte, aby práce pokračovala tak dlouho, jak je potřeba.

 

• Po několika zkušenostech můžete dělat toto cvičení na místě, které je k vám v nějakém vztahu, nebo k osobním potížím, se kterými se potýkáte.

 

• Poděkujte novým formám a strukturám, které nám umožňují vyvíjet se společně se Zemí.


NOVÝ ČASOPROSTOROVÝ HORIZONT

20. červen20. červenec 2013


Základní myšlenka procesu transformace Země říká, že Země  mění časoprostorový horizont, ve kterém probíhá její vývoj a všechny její bytostí. Starý prostor a časový horizont nedává dostatek příležitostí pro její další vývoj a je v něm také příliš kontrolována lidskou civilizací a zbavována své esenciální krásy a síly. Meditace je věnována naší synchronizaci s novým časoprostorovým horizontem reality, která již nabyla plné síly. Druhým cílem je odhalit v sobě takové místo, kde budeme v bezpečí, když nás zasáhne "tsunami" radikálních změn. Toto místo je ve skutečnosti paralelní realitou, jakýmsi záchranným prostorem, který nelze nalézt někde mimo nás - i když existuje "objektivně" v paralelní dimenzi reality. Vstup se, podle mých zkušeností, nachází v každém z nás jednotlivě. Ustanovení nového prostoru a časového horizontu je možné pouze prostřednictvím spolupráce dvou paralelních evolucí, evoluce pohádkového světa víl (keltský název "Sidhe", může být také nazýván "Devic" nebo "Elemental") a duchovního aspektu Království zvířat. Příspěvek obou těchto evolucí je i dnes zásadní při vytváření těla lidské bytosti, a tak i do budoucna - ale v jiném poměru mezi sebou. Vílí aspekt lidského těla se stává důležitým, protože nám poskytuje druh citlivosti a transparentnosti potřebný pro naše multidimenzionální existence v budoucnu.

 

1. Najdi místo mezi koncovým bodem páteře a lebky. Tento malý brilantní bod je odkaz na svět zvířat, které umožnili lidské bytosti vtělit se do hmoty.

 

2. Přesuňte pozornost odtud do středu krku a umožněte kreativnímu centru se jasně rozzářit. Díky daru od víl (Devic, Sidhe) je nám umožněno kráčet po Zemi, jako tvůrčí bytosti.

 

3. Pak sestupte do srdečního prostoru. Tam najdete semeno místa, které slouží k bezpečnému a chráněnému přechodu od starého k novému časoprostorovému horizontu pro všechny bytosti života. Proč bychom se měli hledat semeno? Protože bezpečné místo je podobné povahy jako rostlina.

 

4. Tři výše uvedené kroky mohou být spojeny s následujícícmi gesty: držte předloktí v postavení žehnání. Pak se přesuňte tak dalece za záda, jak to jen jde. Pohyb odpovídá bodu 1. Pak  přesuňte své ramena vpřed (viz bod 2) a překřížte je v přední části hrudníku s dlaněmi dovnitř (bod 3).

 

5. Nyní, když bylo nalezeno semeno, mělo by být vedeno zpět do páteřního prostoru a dolů podél páteře na úroveň dolní části zad. Tam najdete vchod do vašeho osobního podsvětí.

 

6. Vstupte, rozhlédněte se kolem, vnímajíc velkou jeskyni a nakonec zasaďte semínko do úrodné půdy. Vnímejte, jak semeno rozvíjí své kořeny, aby obejmulo zemské jádro uvnitř hloubin vaší bytosti.

 

7. Poté, co byl dobře zakořeněný, "Strom života" začíná růst prostřednictvím svého vnitřního světa k srdečnímu centru. (Můžete si vybrat pro tento účel další vzpřímené rostoucí rostliny - nemusí to nutně být strom.)

 

8. Poté, co v růstu dosáhl srdeční prostor, koruna stromu, začne expandovat do prostoru mimo vaše tělo tak, že strom obejme vás. Jako když by jste existovali uvnitř, obklopeni rostlinou.

 

9. Snažte se procítit tento nový prostor a (jeho) časovou jednotku. Není patrný žádný rozdíl od obvyklé prostorové struktury. Přesto existujete v jiném časoprostorovém horizontu. Pokud máte pocit bezpečí, vězte, že je to dar z vílího světa rostlin, od nádherných dcer Gaji.


BÝT SI VĚDOM NAŠEHO ROSTLINNÉHO TĚLA

20. květen - 20. červen 2013


Naše civilizace vyvinula nebezpečný myšlenkový vzorec, který říká, že nejsme bytosti Země, že pouze přebýváme na planetě v omezeném časovém intervalu. V důsledku toho jsme se nikdy necítili plně odpovědni za náš způsob týkající se života zemského kosmu, i když jsme ekologicky probuzeni. Cítit plně spoluzodpovědnost za život, zdraví a budoucí vývoj naší domovské planety, musíme zažít sami sebe jako bytosti na Zemi. Náš vztah s živočišnou říši není dostačující, protože zvířata jsou stejně jako my, a to především, kosmické bytosti. Co pomáhá, je znovu objevit hluboké kořeny našich vztahů se světem rostlin, zakoušet konkrétní aspekt sebe sama jako vtělených bytostí, jejíž původ je uvnitř jádra Země. Zakoušení našich rostlinných aspektů vede k prožívání sebe jako bytosti na Zemi, jako součásti těla i ducha Gaie. Chcete-li to zažít, je třeba vymazat vzorce strachu prohlašující, že tím, že se stáváme bytostmi Země, může dojít ke ztrátě tvůrčí svobody duchovních bytostí. Nesmysl! Země sama o sobě je ohnisko vysoké duchovní síly, lásky a moudrosti. Projekce z minulosti ji vnutily roli napůl automatického generování příznivých podmínek pro život na této planetě. Identifikace s naší rostlinnou podstatou v nás může vytvořit mír, stabilitu a perfektní podmínky pro tvoření. Účelem meditace je posílit rostlinný (organický) aspekt našeho bytí, který je odpovědný za schopnost vypadat jako vtělené bytostí.

Může být nemožné zažít vlastní rostlinou podstatu bez péče o původní vazby s různými druhy rostlin. V důsledku toho má meditace dvě podoby. Jedna probíhá venku v přírodě v souvislosti s různými rostlinami a druhá uvnitř nás, pomocí imaginativních spojení s konkrétními rostlinami. Další aspekt meditace je věnován prožitku rostliny v sobě. Oba tyto aspekty mohou být kombinovány různými způsoby.

 

● Cesta k podstatě rostlin vede přes prostor za zády. Říkáme mu kauzální tělo člověka - tělo duše v době inkarnace. Staří Egypťané jej nazývali "Ka". Podstatu rostliny je možno nejlépe kontaktovat prostřednictvím našeho kauzálního těla, které se nachází na zadní straně podél páteře.

 

● Najděte si místo, kde jsou některé rostliny, vyberte jednu, skloňte se před ní, pokud je malá a sledujte ji chvíli s láskou. Potom pokračujte s vaší pozornosti z oblasti srdce přes ramena do prostoru za zády na úroveň zadní strany vašeho srdce. Zůstaňte tam na chvíli soustředěni.

 

● Pak jděte vaší pozorností ještě niže dolů, do země, k jádru rostliny. Nachází se pod stonky, mezi kořeny v zemi.

 

● Vystupte odtud do vnitřního prostoru rostliny a užijte si to. Uvědomte si, že jste nyní uvnitř rostlinného těla. Prozkoumejte jeho vlastnosti a rozměry. Najděte způsob, jak mluvit k rostlině.

 

● Tímto způsobem se můžete obrátit různé druhy rostlin, poznat jejich podstatu a obdržet od nich dary do života.

 

● Dalším krokem by mělo být přenést zkušenosti z vnitřního světa rostlin do vnitřního prostoru vašeho vlastního těla a poznat rostlinný aspekt sebe sama. To je aspekt, který nás spojuje přímo s matkou a "nižším" věčným životem.

 

● Dva z našich aspektů rostlinného těla se zdají být důležité. (1) Za páteří vibruje kanál uzemněný v jádru Země s kvalitou stromu uvnitř. (2) Za spodním koncem hrudní kosti se nachází naše elementární jádro - ohnisko našeho elementárního já. Odtud lze vystoupat na úroveň hrdla, odkud je možné se otevřít prostorům projeveného života.

 


ZÍSKAT ZKUŠENOST S NOVÝM TĚLEM

20. duben - 20. květen 2013


Sladění 21. - 22.prosince 2012 přineslo hluboké změny, které  pomalu ukazují svou tvář. Jednou ze zajímavých oblastí změny je naše vlastní tělo. Jak se může, poměrně husté lidské tělo přizpůsobit nové realitě prostoru, který je mnohem více fluidní a průhlednější jako ten současný?
Navrhovaná meditace je určena ke shromažďování osobních zkušeností o změnách v našem těle - a co je ještě důležitější, má vytvořit podmínky, které umožní transformační procesy v lidském těle rozvinout. Lidské tělo je mnoharozměrné ze své podstaty. Přesto se doteď projevily pouze jeho povrchní úrovně. Změny v éterickém těle na Zemi umožňují skrytým dvlastnostem našeho těla, aby se projevily jejich vlastním způsobem - ne nutně na materiální úrovni. Dělat cvičení, jako jsou navrhované pomáhá novému složení lidského těla, aby se více angažovalo pro nás pro všechny. Cílem je podpořit vznik nového mnoharozměrného lidského těla, které je v dokonalém souladu s vyvíjejícím se Kosmem Země.

 

Cvičení 1


• Představte si, že vaše tělo připomíná roj včel. Jsme složeni z nesčetných buněk, které vypadají jako hmyz, každý má svou vlastní vibraci. Abyste mohli ztělesnit novou kvalitu těla, roj se musí uvolnit.


• Pracujte na uvolnění svého roje buněk. Každá z nich by měla vibrovat volněji v prostředí vašeho těla. Podívejte se, co se děje ve vašem těle a také v těle Země. Shromážděte zkušenosti


• Přesto, souběžně s tímto procesem, je potřeba jasně uspořádat vnitřní soustředění, které neumožňí buňkám, aby se rozptýlili. Je to včelí královna, která provádí tuto úlohu v rámci včelího roje. V případě lidské bytosti by tento úkol mělo provádět srdeční centrum. Představte si, že vaše srdeční centrum je jako slunce, kolem kterého vibruje roj vašich buněk. V případě Země stejnou roli provádí její zářivé jádro.


Cvičení 2


• Zatímco normálně dýcháte přes plíce, představte si, že dýcháte spolu s celým pozemským (nebo dokonce kosmickým) stvořením. Zatímco dýcháte, představujte si spolu-dýchání s rostlinami, zvířaty, krajinami, horami, řekami atd. Zakoušejte dech pohybující se mezi jádrem Země a všemi bytostmi na jejím povrchu.


• Můžete si vybrat konkrétní místo, které milujete a dýchat společně s ním. Poté převeďte svůj dech k Zemi jako celku.


• Sledujte, jaký druh/kvalita prostoru se otevírá při dýchání takovým způsobem. Seznamte se s bytostmi, které se zdržují v oblastech dosud neviditelných sfér naší domovské planety.


HLUBOKÝ KLID

únor - březen 2013

Jak přeměnit vlny strachu, které znovu a znovu pronikají do globálního společenství lidských bytostí? Při pohledu zvenku se zdá že, světový systém stále funguje relativně dobře. Ale hluboko uvnitř lidí cítí, že velké změny se blíží. Bohužel velká většina lidské rodiny nemá schopnost probudit své vnímání neviditelných procesů probíhajících v jejich okolí a ve svých tělech. Právě proto, hluboko uvnitř nich, je pocit velké nejistoty, který se na povrchu jeví v podobě silných vln strachu. Představují opačné síly k vyvíjejícímu se transformačního procesu zahájeném Gaiou a duchovním světem, aby zajistily budoucnost této skvělé planetě.

Samozřejmě, že existují jedinci, kteří se vědomě snažit udržet svůj vnitřní klid trvale. Ale jen málo z nich se může uchránit od možných vlny paniky, které se týkají nás všech, protože se odrážejí na úrovni elementární vědomí, které všechny bytosti Země, které jsou její součástí - včitaně člověka. Navrhovaná meditace je určena na podporu kvality míru na tak hluboké úrovni, že nemůže být řízena vůlí individuálního vědomí.

 

Zapalte svíčku, usedněte a zpřítomněte se v sobě. Tato meditace může být provedena také rychle a efektivně při čekání na autobusovém nádraží nebo u pokladny v supermarketu.

 

Meditace pro hluboký klid odkazuje na sladění tří srdečních center umístěných podél vodorovné osy spojující centrum kosmického srdce vzadu na páteři, individuální srdeční centrum ve středu hrudníku a centrum výstupu před ním.

 

Tato konstelace srdce center odpovídá souhvězdí na obloze v prosinci od 21. do 22. 2012. Rezonance s touto kosmickou konstelaci je zdrojem podpory při uzemnění hluboký mír v sobě.

 

V té době byly Slunce a střed Země zarovnány podél stejné osy s centrem naší Galaxie.

 

Nyní bychom měli znovuvytvořit stejnou konstelaci v našem energetickém těle. Střed Galaxie je totožný s kosmickým srdečním centrem za zády. Vnímejte jeho přítomnost.

 

Pak pokračujte podél osy až se dostanete do bodu vašeho individuálního srdečního centra. V tomto případě je totožné se Sluncem. Můžeme mu říkat "vnitřní slunce". Nechte ho zářit zlatem a čistou zelenou barvu.

 

Nyní je třeba postupovat podél osy směrem ke středu výstupu sil/kvalit srdce. V rámci našeho kosmického souhvězdí je totožné s planetpu Země. Ve skutečnosti je Země místem, kde se neviditelné vlastnosti projevují v hmotných formách.

 

Snažte se cítit, jako by jste byli vetkáni do kosmických rozměrů vibrujíc mezi středem Galaxie, Sluncem a naší domovskou planetou. Uvědomujte si, že tato stejná kvalita nyní vibruje také ve vás jako ve zdroji dokonalého klidu.

 

A nakonec je třeba zajistit stabilitu kvality klidu ve vás. Jeden z paprsků vašeho vnitřního slunce by měl být prodloužen ve svislém směru tak, aby mohl dosáhnout až k jádru Země. Ukotvěte tam jej tak, aby všechno dohromady bylo v podobě "T".

 

Paprsek mezi svým srdečním centrem a jádrem Země by měl být nakonec rozšířena i na širší okolí.


POSTAVENÍ SRDCE

Účelem meditace je prohloubit přítomnost uvnitř vesmíru srdce. Být soustředěni ve svém srdci! Naslouchat hlasu svého srdce ... velmi užitečné pokyny. Ale srdeční centrum známé z každodenní jógy může být pouze jedním z (možných) postavení/nastavení středů srdce. Hodlám taky navrhnout několik dalších. Jednoduchá meditace, kterou navrhuji umožňuje zkoumat jejich vlastnosti a účel.

Mé instrukce by měly být brány jako relativní. Nemám definitivní znalosti o tomto tématu, ale několik málo zkušeností ze zkoumání vesmíru rdce. Pokud váš průzkum povede jinudy, zapomeň na mé návrhy a s pocitem svobody následujte svou intuici. Zde je můj seznam několika srdečních center, která by mohla být prozkoumány a jejich dary případně sdílené životem a jeho bytostmi kolem vás:

 

1. individuální srdeční centrum (čakra srdce) v centrálním postavení

 

2. malá holografická jednotka (fraktál) Božské srdce (tzv. "božská jiskra")

 

3. holografická jednotka srdce Matky Boží (vztahující se k bohyni)

 

4. bod rezonance se srdcem každého jednotlivce duše (vztahující se k brzlíku)

 

5. Srdce Gai rezonanční centrum za srdečním svalem

 

6. kosmický aspekt srdečního centra (za páteří, v určité vzdálenosti od těla)

 

7. centrum vývěru vztahující se k srdečním centru v přední části hrudníku (kosmické centrum, srdeční čakra a centrum vývěru jsou umístěny podél stejné vodorovné ose)

 

8. místo pátého Kristova stigmata umístěné na pravé straně hrudníku

 

9. elementární srdce umístěné na konci hrudní kosti

 

10. a její doplňkové centrum na vrcholu hrudní kosti

 

11. Kořenový systém postavení srdce vztahující se k solaru plexu (zemnění).

 

Chcete-li, aby bylo zkoumání postavení srdce praktické, navrhuji následující cvičení:

Představte si centrum toho srdce, které chcete prozkoumat nebo právě podporřit, jako malou kouli světla (můžete mu dát konkrétní barvu).

 

Představte si, jak tuto kouli držíte a mnete ji pomalu mezi hroty prstů ukazováčku, prostředníčku a palce.

 

Udělejte to sobě vlastním gestem, ale představte si, že (na základě principu rezonance) světlo koule se pohybuje v hranicích odpovídajícího centra.

 

Dělejte přestávky a prociťujte kvalitu daného centra.

 

Dovolte i jiným světům kolem vás zúčastnit se na procesu nebo distribuovat probuzenou energii srdce po celém světě.

 

Vyberte v další dny další z uvedených center pro práci s nimi.


TÝDENNÍ MEDITACE 15. ledna do 22. února 2013

Někteří z nás jsou si vědomi prostřednictvím našeho vnímání nebo snů, že Země připravuje velkou planetární událost čištění / transformaci. Příčinou je podle některých vnímání silná vrstva emocionální smogu, který byl vytvořen kolem jádra Země v důsledku lidského odcizení naší domovské planetě. To po tisíciletí proniká do vnitřní vrstvy planety. Vzhledem k této vrstvě emocionálního smogu, Gaia, jako vnitřní slunce planety nemůže správně dosáhnout povrchu Země a vést transformační procesy. - Toto je jednoduchý způsob, jak vše vložit do slov, aby mysl pochopila. Navrhovaná meditace by měla být vnímána jako pomoc, že ​​očista, kdykoli to jde, by neměla být příliš katastrofální pro život na Zemi.


Posaďte v klidu a otevřete horní část těla směrem k planetám a hvězdným systémům, které jsou připraveny pomoci procesu změny, kterou naše Země prochází. Přijměte jejich poselství.


Kotvěte své impulzy ve vodním prvku vašeho těla.


Dovolte vodě vašeho těla se soucitem vašeho srdce, pochopit, že temná vrstva pochází z lidských prohřešků a nepříjemných emocí.


Pak si představte vodu, která teče do hloubky Země přes vaše čakry, které jsou totožné s Kristovými stigmaty - pět stigmat jako pět interdimenzionálních portálů. Nalézají se pod chodidly, na dlaních a na pravé straně hrudníku.


Jak je voda soucitu obohacována kosmickými silami transmutačních toků do hlubin Země, tmavá vrstva kolem jádra Země se začne rozpuštět.


Nyní planetární jádro začne zářit jako hvězda. Jeho paprsky dosáhnou do prostoru povrchu země a do šírého vesmíru.


V důsledku přítomnosti Gai uvnitř všech bytostí, včetně naší lidské rasy, ve formě vnitřních hvězd, začne vyzařovat ...


Chcete-li dělat práci ve vašem těle, je jádro Země je umístěno hluboko dolů na úrovni hara a temná vrstva, která potřebuje být přeměněna je na úrovni solar plexu. Emocionální substance vašeho srdce obohacena o uvedené kosmické záření je zdrojem vykoupení.

 

DÁT GAI ZPĚT PRSTEN MOCI

navrhl Marko Pogačnik


V jednom bodě průběhu vývoje svobodné a individuální lidské bytosti jsme se začali soustřeďovat na získání moci nad Zemí a její evolucí do našich rukou. Výsledky jsou dobré a špatné. Naučili jsme se hodně o zákonech života a poznali hranice naší kreativity. Na druhou stranu jsme způsobil velké a vícevrstevné zničení životního prostředí Země a její království života. Období učení je skončeno. Před tím, než se destruktivní tendence stanou nezvratné, bychom měli Gai-duši Země, vrátit Prsten Moci. Gaia je duchovní autorita, které je schopna sobě vlastním způsobem zacházet se svými tvůrčími silami "modré planety". Pojďme udělat individuální rituál pro nejvyšší dobro lidstva jako celku.

 

● Buďte si vědomi Prstenu Moci ve vašem těle. Ten sedí v oblasti vašeho solárního plexu těsně pod bránicí.

 

● Představte si, že berete prsten do svých rukou, a proveďte odpovídající gesto.

 

● Sejměte Prsten z vašeho těla a nechte jej pomalu spadnout k jádru Země. Padá přes různé vrstvy, aby prošel procesem přeměny a konečného zničení.

 

● První vrstvou je vzdušný prostor pod rukama, tj. oblasti vzdušního prvku.

 

● Dále následuje vrstva země, vody a ohně. Sledujte transformační proces, zatímco Prsten klesá přes vrstvy čtyřech prvků!

 

● Poté Prsten klesá přes prostor nitra Země. Je možné, že zde ještě existují některé síly, které nechtějí, aby se lidstvo osvobodilo usurpátorské moci. Buďte silní ve vašem rozhodnutí navrátit kruh síly zpět Gai. Můžete požádat archanděla Michaela o pomoc nebo použijte k přeměně sílu fialového paprsku. Buďte tvůrčí!

 

● Ujistěte se, že byl Prsten Moci konečně rozpuštěn v čistém světle jádra Země.

 

● Pak naslouchejte odpovědi Matky života a nechte všechny ostatní bytosti v okolí, aby se radovaly.

 

Požehnání pro Nový rok 2013!

Domnívám se, že není třeba dělat výše napsanou meditaci více než několikrát, možná i jednou je dost. To je důvod, proč navrhuji další dvě meditace, které mohou být hotové během tohoto důležitého týdne.

Dnes jsem měl dva jasné sny, které mne vybízely, abych navrhl naší skupině dvě vizualizace, které je třeba udělat v tomto období. Druhá by měla být provedena i mimo tento časový rámec.

Byl jsem upozorněn na dva úkoly, které by měly být okamžitě provedeny, aby zajistily hladký a úspěšný přechod z jednoho kosmického cyklu do druhého:


1. Duch starého kosmického cyklu, musí být propuštěn v důstojnosti. Pokud tomu tak nebude, bude stále tlak pokračovat v cestí evolučního cyklu starým způsobem.

2. Spojení s jádrem Země se musí uskutečnit ve dnech přechodu. Pokud zde nebude skupina lidí udržující koncentraci na střed vesmíru Gai, může být směřování k novému cyklu ztraceno.

 

První meditace:

● Buďte si vědomi ducha starého cyklu, který po tisíciletí řídil cestu naší evoluce a jejho rozsahu s nímž je spojen s planetou Zemí. Udělejte gesto poděkování vázané k jeho minulé službě životu.

 

● Veďte všudypřítomného ducha starého věku z rozlehlé planetární sféry do jasného bodu imploze/stažení, který je umístěn před vámi. Průchodem bodu imploze se jeho moc a jeho vědomí stávají volnými k navrácení se do zázemí vesmíru a k odpočinku.

 

Meditace druhá:
Vzpomeňte si během nadcházejících dnů, několikrát denně, a vytvořte následující vizualizaci:

 

● Sledujte svislou (pomyslnou) osu až k jádru Země. Zpřítomněte se tam na chvíli přes vaši pozornost.

 

● Pak použijte stejné osi, aby se stala kanálem, jehož prostřednictvím může Gaia poslat své světlo a lásku k nám, životu na planetě a vesmíru.Meditaci na týden 11. -18. Prosince navrhli Marija Müller a Marko Pogačnik

VYTVOŘIT SPRÁVNOU VIZI

V určitém okamžiku můžeme být zmateni množstvím změn, které se dějí v našem bytí a ve světě kolem nás. Vzniká potřeba obnovit smysl toho, co se děje uvnitř zemského tělesa a také v rámci našeho osobního mnoharozměrného těla.

Na druhé straně je potřeba vyjasnit naši vizi o budoucnosti, kterou chceme spoluvytvářet, abychom byli schopni přijmout vhodná rozhodnutí a pokračovat svými vlastními aktivitami. V této souvislosti bychom se měli cítit svobodní požádat o podporu z duchovních světů, ne se cítit bezmocní a zmatení tváří v tvář probíhajících a nadcházejících změn.

Posaďte se v klidu a otevřte ruce směrem k hlubinám Země. Představte si, že se dotýkáte rukama jádra bytosti Země.

● Začněte tichou konverzaci mezi vámi a esencí Země. Uvědomte si, že může odpovědět jako Gaia, tvůrkyně Matka Země, nebo jako Duch Země.

Gestama rukou zvedněte vibrace probíhající tiché konverzace do prostoru svého srdce, aby jste cítili lépe její podstatu.

● Poté otevřete ruce nahoru a zvedněte je k vesmíru nad vámi. Představte si, že se dotýkáte nebeské klenby a jeho souhvězdí.

● Představte si, že ve svých dlaních máte napsány vaše požadavky adresované k duchovnímu světu a andělským sféram, aby nás, bytosti Země podpořili v těžkých chvílích přechodu od jednoho kosmického cyklu na druhý.

● Poděkujte.


Katrin MIKOLITCH: LÉČENÍ / ROVNOVÁHA VNITŘNÍ ŽENY A MUŽE

Čím více léčiME sami sebe, tím více léčíme zemi. Mnoho lidí nemá v rovnováze svého vnitřního muže a ženu. Ženy jsou často velmi mužské a muži jsou často velmi ženští. V této době velké změny, ve které se v současné době nacházíme, potřebuje každý  dosáhnout rovnováhu své mužské a ženské části. Tato meditace je vhodná pro dosažení míru a rovnováhy na osobní a vyšší úrovni. Začněte meditaci s velkým soustředěním a láskou. Vyberte si nějaké vnitřní imaginární místo nacházející se v krajině, v níž se budete cítit dobře a pohodlně. Například to může být uvnitř kamenného kruhu, ve kterém se budete cítit v bezpečí. Plně následujte svou intuici.

● Posaďte se v tichu v tomto zvláštním místě. Muži by měli pozvat ženskou energii a ženy by měly vyzvat mužskou energii, aby se k nim připojila. Může mít podobu lidské bytosti, formy energie, symbolu nebo spřízněné duše.

● Nechte si "muže" nebo "ženu" sednout pár metrů naproti vám. Poděkujte mu/jí, že přišla/přišel.

● Nyní opatrně umístěte prstence vlastní mužské či ženské energie přes bytost oproti vám, přičemž on / ona zůstává sedět v jeho/její místě.

● Nechte jeho/její prstence energie (působit) přes sebe. Můžete změnu střídat ve vašem vlastním rytmu, jako by to byl tanec. Může být užitečné si představit leminiskátu, horizontální osmičku, jako základ pro pohyby a výměnu energie. Slaɗte svůj vnitřní pohyb s vaším protějškem takovým způsobem, aby byl pro vás tím správným.

● Prostřednictvím navýšení energie, zjistíte, že, pokud jste žena, vytvoří se nad vámi velká univerzální nebo archetypální energická žena. Mužům by se měl zformovat energeticko-archetypální muž. Všimněte si, že váš protějšek dělá to samé co vy. (Tyto formy energie mohou být obrovské!)

● Pokud záskáte pocit plnosti a úplnosti, nechte tyto dvě obrovské univerzální formy energie přistupovat k sobě do středu mezi vámi a vaším protějškem a pak je nechat pomalu slplynout. Často se vytvoří obrovský energetický vír nebo sloupec. V tom okamžiku, ať je to cokoliv, věř, že obraz* představuje tebe.

● Současně, nadále zůstávej ve své  "malé" podobě, uzemněnen ve svém bezpečném místě. Prociťuj, co se změnilo nebo vyléčilo během tohoto procesu.

● Rozlučte se s vaším protějškem s vděčnosti a zůstaňte sedět v tichu několik minut. V příštích několika dnech, buďte pozorni, ve vašem každodenním životě, vůči transformované energii ve vás. V zejména při svých setkáních s opačným pohlavím.

* Může být mnoho různých dalších variant nebo obrazů, např. zrcadlový obraz energetické víru, tvary v zemi apod.


DŮLEŽITÉ ROZHODNUTÍ

 

Práh, kterému se blížíme koncem roku 2012 může být vnímán, jako bod důležitého rozhodnutí ovlivňující budoucnost Země a lidstva. Vidím před sebou a rozcestí. Cesta sledující rytmy kosmických cyklů vede k budoucí multidimenzionální Zemi. Druhá je pokračování tragicky zkreslené cesty, podél které lidstvo právě teď jde. Ta vede do slepého konce.

Nestačí živit naději, že správné rozhodnutí o směru, bude lidstvem nakonec přijmuto. Problém je, že proti-síly, které se snaží zajistit pokračování jejich kontroly nad Zemí, stále vytvářejí jakousi mlhu a snaží se zakrýt okamžik rozhodnutí ve vědomí lidstva. Bylo by to bezprecedentní ztráta pro Zemi a všechny její bytosti, pokud by bod rozhodnutí byl přehlídnut.

Navrhovaná meditace netlačí na směru rozhodnutí, ale je impulsem k objasnění situace. Uměle vytvářené mlhy by měly dát prostor jasnosti vidění.

 

• Buďte ve vnitřním kontaktu s vodou na Zemi, oceány, řekami nebo jezery.

 

• Vnímejte jejich magnetické síly, které jsou schopny vtáhnout do jejich krystalické substance všechny emocionální mlhy, které rozostřují jasnou mysl lidí  a způsobují přehlížení nejdůležitějšího bodu rozhodnutí.

 

• Pak jděte svým vědomím z vašeho srdečního centra, kolem hlavy a podél páteře vašeho těla do hlubin Země.

 

• Přejděte tak hluboko, aby jste dosáhly vrstvu archetypů řídích cykly evoluce planety.

 

• Přineste si odtud vlastnosti / vize budoucnosti Země a lidstva až k povrchu planety. Nechte je šířit napříč kontinenty, jako inspiraci pro správné rozhodnutí, které je třeba učinit.

 

• Podržte si zkušené vlastnosti / vize na chvíli v sobě, aby jste se s nimi hlouběji seznámili a sdílejte své poznání s ostatními lidmi ve vašem každodenním životě, pokud jsou otevřeni naslouchat vám.


SETKÁNÍ S KRÁLOVSTVÍM MATKY


Láskou našeho srdce se můžeme spojit sílu vůle s mateřskou existencí.
Takovým spojením vznikají nové holistické impulsy naší vůle a umožňují nám jednat v souladu se všemi zásadami života - ve spolupráci se Zemí, lidmi a všemi vesmírnými bytostmi.
Navrhovaná meditace je impulzem zaměřeným na mateřské pravomoci vázané k tomu, co je nezbytné a co rozpoznáváme pravdivé.

• S plným vědomím se ukotvěte ve svém srdci a nechte ji zazářit v plné kvalitě


• Odtud, s  vděčností, začněte svou meditaci do království matky


• Zažněte světlo lucerny ve Vašem srdci a vemte jej na cestu


• Jděte do oblasti své vůle a nechte lucernu prozářit s láskou v srdci


• K dispozici jsou tři věci, které jsou zvláště důležité na cestě transformace :


1.  Zeptejte se na odpuštění a odpusťte sami sobě

2. Buďte vděční za lásku, kterou jste vždy přijímali a za bohatství zkušeností vzestupu, který vám byl dán

3. Zeptejte se sami sebe, co důležité můžete udělat právě teď, a co můžete dát ze svého srdce

• Rozžněte lucernu svého srdce a podívejte se do očí Matky Země a naslouchejte její odpovědi

• Obejměte ji, pokud chcete

• Jaké slova, obrazy, symboly a pocity se ve vás objeví?

• Budte svobodní udělat, co považujete za nezbytné a prociťujte spojení se všemi přáteli a bytostmi Sítě Života

• Buďte šťastní a vděční za toto setkání!


ZNOVUZPRACOVÁNÍ TRAUMAT


Přechod na nový vícerozměrný prostor znamená, že všechny minulé traumata musí být znovuzpracovány na osobní i na kolektivní úrovni. Nemůžeme nést staré vzory napříč skutečnosti nového prostoru a času. Cirkulace uvnitř nové úrovně reality, by mohly otrávit veškeré stvoření.

Účelem navrhované meditace je přoměnit a recyklovat tento druh vzorů, pokud se nějakým způsobem objeví ve vašem osobním nebo kolektivním životě. Pokud zde je záměr znovuzpracovat energii a kvality zmražené v takových vzorech, najděme cestu, aby se jejich přítomnost stala známou. Sledujte znamení a pak pracujte na jejich znovuzpracování. Navrhuji dvě možné cesty. Mohou být samozřejmě použity i mimo rámec tohoto týdne.

 

 

Pro osobní nežádoucí vzory:


• Dávejte pozor když budete umisťovat nežádoucí vzor do přední části vašeho solárního plexu.

 

• Nechte vzor chvíli cirkulovat kolem vašeho solaru plexu. Na této úrovni vypadá sluneční plexus jako vodní turbína pracující na rozpouštění daného vzoru.

 

• Poté veďte rozpuštěný vzor přes páteřní oblast (tj. kauzální úroveň) k Vaší kostrči. Při pohybu přes páteřní prostor  si buďte vědomi síly milosti zde soustředěné, aby provedla tak rychlý transformační proces, jak je to jen možné.

 

• V oblasti kostrče, byste si měli představit jasnou a v nekonečnu soustředěnou fialovou barvu.

 

• Veďte proud rozpuštěného vzoru tímto bodem (to je portál!) do

koupele pravěkých sil stvoření. Znovuzpracování je hotovo. Radujte se!


 

Pro kolektivní destruktivní vzory

• Začněte soustředěním se ve svém srdečním centru zářícím jasnou přítomností.

 

• Dávejte pozor na destruktivní vzor, ​​který se vyzývá vaši pozornost takovým způsobem, že lze předpokládat chtění jeho recyklace (tj. dohodnuté buď v duchovním světě nebo jiném odpovídajícím světě).

 

• Nechte jej objevit se před vámi jako kvalitu nebo některý z jeho symbolů.

 

• Vydejte se k němu s otevřeným srdcem a tlačte jej zepředu směrem k  (skrze?) jasnou, v nekonečnu koncentrovanou fialovou barvu umístěnou v zadní části prostoru páteře.

 

• Jak budete tlačit vzor dozadu k té fialové barvě, stane menší a menší, až  je tak malý, že může přeplout přes fialový mikro-portál.

 

• Na druhé straně portálu jsou bytosti odpovědné za další proces recyklace. Důvěřujte jim, aby vedli proces ke zdárnému konci.


 

PODPORA PROMĚNY ČASU

 

Tak, jak se blížíme k vyvrcholení změny času, jsme  stále častěji svědky, že bytosti, vtělené i neviditelné, ale také ty jež jsou součástí našich vlastních osobností, nemohou následovat aktuální změny. Jsou chyceni ve starých strukturách času a prostoru, vnímají změny jako hrozbu, ztratili orientaci a jsou všude ve starých vzorcích. To představuje nebezpečí, že tyto bytosti padnou v současném vývoji dolů a objeví se v nové Době jako protichůdné síly. Touto meditací, chceme podpořit tyto bytosti, aby se vrátili do průběhu změn a mohli se na nich aktivně podílet. Tím také podporujeme proces transformace do nové doby jako celku.

 

Soustřeďte se na váš pupek. Vykročte skrz něj, jako přes bránu do chrámu své vnitřní krajiny.

 

Rozhlédněte se kolem sebe a pozvěte bytosti, které jsou zachycené ve starých strukturách, aby se vám ukázali. Možná, že se objeví jako z kamene, vyschlé, nebo nějakým jiným způsobem postižené v jejich schopnosti pohybovat se.

 

Obraťte se na bytost, která vás přitahuje nejvíce. Zeptejte se jí na svolení podporovat ji. Respektujte její odpověď. Pokud není připravena, obraťte se na jinou.

 

Když bytost svolí, zvedněte ji do prostoru svého srdce. Spojte se s ní přes paprsek lásky vašeho srdce, který obsahuje kvalitu nové doby. Dívejte se, jak paprsek rozpouští kámen - jeho strukturu a zatvrdnutí a bytost získává schopnost pohybovat se krok za krokem.

 

Vyzvěte ji aby se protáhla a pohybovala.

 

Zpočátku se bude cítit nestabilní. Vezměte ji za ruku a udělejte (společně) nějaké kroky.

 

Povzbuďte ji, aby našla svou cestu. Doprovoďte ji na nějakou dobu, dokud se bude cítit natolik bezpečně, že půjde sama.