Ohniváci

Ohnivak_1_satur_web.jpg "Ohniváci" jsou inteligence mající domov mimo náš prostor a čas. Pokud je chceme získat pro pobyt v našem světě, musíme jim nabídnout vhodný důvod a prostředí-formu. Země, voda, vzduch a oheň jsou přirozené elementy - prostředníci, kteří mohou udržet jejich pozornost v našem světě. Pokud se najde způsob, jak přilákat a udržet jejich tvůrčí vědomí na Zemi, je zde naděje projevit alespoň kousek jejich nezměrného potenciálu.

Ohnivak_web_atelier.jpg

náš venkovní atelier

 

 

"OHNIVÁCI"

 

V létě 2011 na jednom místě v pražské krajině ... inspirace.

Nabyla podobu konceptu "galerie pod širým nebem" a později přerostla do projektu "Galerie v přírodě Háj".

Postupně vše vedlo k procesu, který měl napovědět, zda je to téma dobré k uskutečnění. Tím podstatným se jevilo nalézt způsob ke spojení a rozvinutí potenciálu místa a člověka.

 

Vzniklo několik dílčích konceptů. Aktuální, na kterém právě pracuji, jsou "Ohniváci"- bytosti tvůrčího ohně.

 

"Ohniváci" se stali mou osobní reflexí nespočetných vyjádření tvůrčích sil Života. Tyto Síly měly být tím podstatným, co jsem potřeboval a chtěl zužitkovat pro realizaci i program "galerie".

Praktický a vlastně existenční smysl, začalo vše dávat, když jsem hledal řešení, jak pro zázemí plánovaného projektu zabezpečit zdroj přirozeně dostupné energie pro celoroční práci a pobyt lidí v hliněných objektech zázemí, zakomponovaných do hájku v městské krajině Prahy - Stodůlkách.

 

Celé léto 2012 jsem s přáteli hledal a experimentoval s "těly" pro "Ohniváky". Vznikaly objekty, lidmi vnímané jako pícky, či topidla z hlíny. Hlína je materiálem, doposud soudobými lidmi, ne zcela pochopeným a oceněným. Pro náš případ však, jediněčným materiálem pro těla "Ohniváků".

Je třeba být velmi pozornými a hmoty Země promíchat s jinými substancemi, aby těla byly funkční, odolné a líbila se. Je na každém, kdo se k tomu odhodlá, co nabídne a jak to dopadne.

Podívejte se na naši práci a pokud vás zaujme přijďte se podělit o zkušenosti. Je dost možné, že bytosti tvůrčích sil Života jsou již s vámi ve spojení, jen mají jiné jména a jiné podoby.

 

Zdraví vás a na setkání se těší Jan, Tomáš a Diana.

 

Kontakty:

jan@jantajbos_cz, tomkub@centrum_cz, diana.winklerova@seznam_cz

 

Pozn.: Ve dnech 2.- 30. října 2012 byli "Ohniváci" představení veřejnosti v galerii Malostranská beseda ( http://malostranska-beseda.cz/cs/galerie/ ) na Malostranském náměstí 21 v Praze na skupinové autorské výstavě 6+1 a také v rámci Designblok 2012 ( http://www.designblok.cz/#/cz/vystavovatele?article=38 ) na té samé adrese.

 

picky_Rozsaf2.jpg

 

Ohniv_Ragn_web.jpg

Ohnivaci_oblak_web.jpg

Ohnivaci_princ_web.jpg