AQUAPORT

Málokdo z nás, lidí, si uvědomuje skutečný význam vody, jako nedílné součásti krajiny. I to, že je živou substancí, médiem, inteligencí, uchovávající projevené, skryté i možné tohoto světa. V průběhu mnohaleté práce s krajinou jsem mnohokrát vyslechl různá "volání" přírodních inteligencí. Z oblasti vody, řek , jezer a moří přišla inspirace, která je blízko realizaci. AQUAPORT.

Aqua_principy_osmicka.jpg


AQUAPORT znamená aquaportál, tedy "vodní průchod" i "přístav". Pokud si představíte otevřený, prozeleněný, stezkami prolnutý prostor s jezírky, vířivými tůněmi, skotačícími prameny a studánkami, tak jste blízko. Jde o prostor v lidmi zastavěné krajině některého z civilizačních center, kde bude stát za to pobýt. O kontemplativní místo určené veřejnosti, kde skrze architekturu, autorské díla, instalace a živé aktivity, bude možné získat osobní zkušenost s esencí živlu vody.

Myšlenka Aquaportu má svůj základ v doposud opomíjené potřebě poznávání, tvořivého zužitkování a sdílení skutečného potenciálu vody lidmi.

AQUAPORT znamená ojedinělou snahu o vznik novodobého genia loci, propojujícího tvůrčí schopnost Člověka s potenciálem jednoho ze základních elementů Přírody.

Projekt, domnívám se, je zároveň významným krokem k nové kvalitě vzdělávání, rozvinutí vnímání a poznávání lidí, doposud opomíjených kvalit, jednoho z nejvíce nepostradatelných živlů na Zemi, vody.

 

Jan


moje návrhy pro vitalizaci regulovaných břehů Vltavy v Praze

 

web_aquaport_kampa.jpg

web_Aquaport_rasin2.jpg

 

web_Aquaport_Rasin1.jpg