inspirace

Cultura_web_inspirace_obr.jpg

Člověk je ponoukán, aby jednal. Odkud a proč? Jisté je jenom, že výsledkem, jsou skutky.

 

Jan

 

Inspirace? Ano, přichází, stále... vždyť se toho tolik děje! Jen to ideí převést do hmotné reality...

Iveta

 

Mám vizi zlepšení kvality života lidí v podnikatelském prostředí, a tím i celé společnosti, mám vizi navrácení přirozené rovnováhy do běžného života.

Lze žít život v radosti, spokojenosti a přitom chodit do práce? Lze v zaměstnání naplnit své touhy, najít smysl, tvořivě se vyjádřit? Věřím, že ano. Žít vědomě, v souladu se svými hodnotami a úctou k druhým, to by mohl být náš běžný život. Kudy na to v byznysu? Jednoduše žít vědomě. Každý Člověk má v sobě obrovský tvůrčí potenciál, svůj vlastní dar. Ten lze rozvinout zdravou firemní kulturou založenou na vnitřní integritě, smysluplnosti, moudrosti, respektu. Věřím, že tím lze dosáhnout nejen vynikajících dlouhodobých podnikatelských výsledků, ale že to má přesahující vliv na naší civilizaci.

Dobrý začátek vidím v rozvoji vědomí majitelů firem, top manažerů, kteří nejpříměji mohou ovlivnit rozvoj celé firmy a firemní kultury. Kéž by se běžnou součástí firemní kultury stala vědomá kultivace těla a ducha alespoň v minimálním rozsahu.

Iveta