Eva Gajanová

Eva_webFin.jpg … Stávám se součástí, nikoli nástrojem žití…

Stejně jako vnímáme sami sebe, jsme ochotni vnímat všechno a všechny kolem nás, ať viditelné, či nikoliv.

Jakou tvář mám JÁ ! nebo JÁ? – opravdu není podstatné…

 

Harmonie, celistvost, láska, pokora to vše a mnoho dalšího vnímám v přírodě a díky ní znovu objevuji v sobě samé. K vzájemnému propojení přírody a člověka využívám geomantie, práce s energiemi, kultury … Stávám se součástí, nikoli nástrojem žití…

Eva

cib@cultura_cz

tel.: +420 723 280 918