POCTA KRAJINĚ

V poslední době si často kladu otázku, zda a co, může člověk nabídnout krajině, ve které žije, aby to bylo pro ni prospěšné, ctilo jí to a posunulo v její cestě Životem. Jasnou odpověď neznám, ale vydal jsem se na cestu k ní. Ke konci roku 2012 jsem připravil koncept POCTA KRAJINĚ A LIDEM, který mi dobře ladil jak s nově vnímanou vlnou "geo kultury", tak i s osobním nastavením. Od jara roku 2013 pracuji s konkrétními oblastmi a konkrétními lidmi v Praze, Křivoklátě, na jihu Moravy - Pálavě, severu Čech v Broumovském výběžku, Opavě a Českém Ráji. Jan

Pocta_srdce_pozv2_modif_web.jpg

... jde o to, abychom se pokusili najít cesty k takovému konání, které přinese krajině planety a nám, jejím obyvatelům oboustranný prospěch. Spolupráce lidí a jejich planety má "oběma stranám" přinést podmínky pro naplnění předurčení.

 

Základní aktivity, o kterých uvažuji, by tuto snahu měly podpořit, a stát se impulzy nesenými mou osobní zkušeností z individuální tvorby a geomantie.

 

Pod titulem POCTA KRAJINĚ se můžeme těšit na mezinárodní tvůrčí symposium, geopunkturní artefakty, mapy fenoménů krajinného vědomí vybraných oblastí, tvorbu uměleckých děl inspirovaných krajinou, praktické projekty pro efektivní zužitkování energie krajiny při její obhospodařování a osídlování, poctu místní floře a fauně, vitalizující prvky v oslabené krajině, přírodní obydlí, knížku ...

 

Konkrétní realizace již vznikají jak pro Broumovský výběžek, tak pro Pálavu, Opavu a nadějné  to je i v Českém Ráji. Již brzy můžete o nich číst na jiných místech našeho webu.

 

Jan