Sjednocení

08_Sjednoceni_kosmgr_NBystr.jpg "Na léto/podzim 2011 a léta až do 2018 ... ,  společně s přáteli a partnery, připravujeme aktivity, které na sebe sice vzaly podobu "tvoření v souladu s Přírodou krajiny Země", ale jsou zároveň realizací celostního působení Člověka v krajině. "

SJEDNOCENÍ

TVOŘENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU KRAJINY ZEMĚ

2011/2018 ...

"V poslední době ve mne významně zesílil pocit sounáležitosti s místy krajiny, se kterými vcházím v kontakt.

Vědomí mocné a nedílné spjatosti s prostorem Života, které mne při tom doprovází, vyvolává zpřítomnění souladu a plnosti bytí. Se zkušenostmi, které takto nabývám, se snažím podělit a sdílet je s dalšími.

Na léto/podzim 2011 a léta až do 2018 ... , společně s přáteli a partnery, připravujeme aktivity, které na sebe sice vzaly podobu "tvoření v souladu s Přírodou krajiny Země", ale jsou zároveň realizací celostního působení Člověka v krajině. Domníváme se, že budou přínosem pro všechny, kdo mají zájem zdokonalit se a být aktivními obyvateli svého života. Zváni a vítáni jste všichni, muži, ženy, vaše děti, chlapci a dívky!"

Jan


JAK TO VŠE VZNIKLO


"V roce 2009 jsem přijal nabídku Slavonické renesanční společnosti účastnit se umělecké dílny.

Cílem bylo vytvořit a následně umístit do volné krajiny artefakty, inspirované stezkami proslulého lapky Grassela a jím samotným. Zpracovávání tématu se najednou rozvinulo v nečekaný obsah, který daleko předčil očekávání nás všech.

 

To, jak jsou v terénu uspořádány "ony grázlovy stezky" mne přivedlo k velikému tématu současné civilizace.

Tématu, které je "uloženo" v krajině zahrnující v pomyslné, podélné ose, masiv Českomoravské vrchoviny až k Waldwiertelskému pohoří Rakouska a odtud ponad Dunaj, kolem Vídně a Pálavských vrchů zpět do Čech k Jihlavě.

Jde o nic menšího než tvořivé síly a inteligence Přírody vázané ke krajině planety Země tak, aby jediněčným způsobem podporovaly rozvinutí Života ve významném evolučním období, které právě probíhá.


Sjednoceni_web_schem011.jpg


Tato skutečnost ve mne vyvolala záměr nalézt v krajině Graselových stezek vhodné místa pro vytvoření a udržení vědomého spojení Člověka se silami a vědomím krajiny výše popsaného celku.

Takové místa jsem postupně objevil a na některé z nich umístil litopunkturní desky a kameny. Realizace z roku 2011-2012 byly určeny linií, která spojuje "rohy" obou, v sobě prolnutých, draků. Realizace se nachází:


1. v chráněné krajinné oblasti u řeky Thayi, na hraničním pomezí Čech a Rakouska, mezi obcemi Vratěnín a Drosendorf.

Živoucí substance vody, nesená řekou Thayou, se zde spojuje s vitálními energiemi krajiny. V hloubavé mysli poutníka mohou tyto kvality zpřítomnit praobrazy Života, rozmělnit ustrnulé vzory současného bytí, probudit chuť tvořit a žít naplněný život, či inspirovat k dosažení smysluplného osobního záměru.


2. na okraji Nové Bystřice, v hranicích lesa (nad Ovčárnou), jsou na volně ležících přírodních solitérech dvě bronzové destičky. Kosmogramy na nich podporují udržení stability (architekturu) energetických struktur krajiny .


3. Na náměstí ve Slavonících, u kašny hlavního náměstí, jsou v dlažbě taky dvě destičky. Obsahují esencí identity města a místa - naplnění předurčení a univerzální kvalitu pro sjednocení na úrovni větších celků. Nedaleko hasičské zbrojnice je umístěn viklan, ktetrý má za úkol kotvit a vybalancovat disharmonií lidské části města s krajinou.


Ostatní místa čekají na zájem a příznivé podmínky pro další rozvinutí tématu SJEDNOCENÍ.


viklan_Fin2_web.jpg

 

PROČ A JAK SE PROJEKTU ZŮČASTNIT

 

K vyjádření podpory a sladění Člověka s vědomím krajiny oblasti je třeba, zdá se, uskutečnění kolektivního díla. Vytvoření krajinných artefaktů, či jiných aktivit a realizací múže být jemným impulzem pro celou planetu k urychlení její proměny i těch, kdo zde žijí.

Celý proces vzniku takového díla, má obsahovat základní principy budování tvůrčího vztahu mezi krajinou naší planety a Člověkem a mezi lidmi navzájem, žijícími ve vybraném místě na obou stranách hranic Čech a Rakouska. Dále zrcadlit a rozvinout téma uložené v krajině a umožnit spojení lidí s významnými ohnisky a kvalitami vědomí oblasti. A také umožnit dílu, aby se stalo vyhledávaným prostorem pro setkávání, výměnu zkušeností, odpočinek, kontemplaci, sjednocení i rozmlouvání Člověka s inteligencí krajiny Země.

 

Prostředkem k dosažení cíle je organizace série krajinných seminářů v energetických centrech  českého a rakouského draka za účasti veřejnosti. Díky těmto seminářům mohou být získány prostředky na další krajinné realizace podporující projekt.

 

geomantie** - z řeckého geo-Země, manteia-zření, tedy vhled do podstaty dění prostřednictvím Země. Dnešní geomantie je vnímána jako účinný způsob nalézání vztahu člověka k mnoharozměrnosti sebe a světa, ve kterém žije.

 

kosmogramy*** - jsou nedílnou součástí soudobé geomantie, jako univerzální, tvůrčí jazyk překračující prostor a čas s působením v archetypálních oblastech bytí.

 

Sjednoceni_kosmgr_vse011.jpg

 

CO Z TOHO BUDETE MÍT

 

- rozšíříte si hranice běžného vnímání přirozenými prostředky svého těla


- naučíte se tvořivě využít nadčasové principy


- budete schopni tvořivě pomáhat jiným technikami šetrnými vůči životnímu prostoru a použitelnými kdekoliv na naší planetě


- zjistíte, že jste přirozenými tvůrci Života


- prožijete neopakovatelné chvíle v Přírodě

 

POŘADATELÉ A PARTNEŘI


Cultura In Forma Bohemia o.s. (www.cultura.cz),

Slavonická renesanční o.p.s. (www.zdrojslavonice.cz), obec Vratěnín (www.vratenin.cz) ... a další

 

KONTAKTY


Bližší informace a přihlášky:

Jan Tajboš, Cultura In Forma Bohemia o.s.,

Plzeňská 54, 150 00 Praha 5, Smíchov

www.cultura.cz/akce/sjednoceni

e-mail: cib@cultura_cz

mobil: +420 608 056 857

 

Sjednoceni_mix_pozv.jpg