program CIB 2012

Haj_led_web.jpg

V ROCE 2012 ...

 

Rok 2012 nám je z různých stran předkládán, jako mezník v současné lidské existenci. To nejdůležitější však je, že v tomto Čase právě sami žijeme a nabýváme s jeho kvalitou osobní zkušenost. Máme každodenní příležitost sami poznat, zda opravdu žijeme v období Dění Světa, které je pro nás jediněčné.

Znamení, které tímto směrem ukazují, obsahují svědectví o ( potřebě ) zásadní proměně ( vnímání ) vztahů mezi lidmi navzájem, lidí ke své vlastní civilizaci a lidí vůči prostoru Života.

Téma vztahů nabývá na důležitosti. Míním vztahů, které vedou k pospolitosti, vyrůstající z (pra)původní provázanosti Všeho a jejího zpřítomnění v novodobém bytí.

 

Věřím, že rok 2012 bude opravdu mezníkem, kdy se o podstatném bude méně mluvit a více v jeho prospěch konat.

 

Rád bych přispěl a tak přijměte prosím pozvání na účast v aktivitách roku 2012, které plánuji uskutečnit a které se mi zdají být dobré.

 

Jan, březen 2012

 

1. - Neděle 9 -16 h, 25. Březen

VODA VE VLTAVĚ - VLTAVA VE VODĚ - VODA V ČLOVĚKU

- vycházka za poznáním podstaty vody - řeky, spojená s cvičeními na rozvinutí vnímání

 

ůčast dobrovolná a vítaná, provázet bude Jan Tajboš

 

2. - Duben - Říjen 2012

HÁJ - ROZVINUTÍ POTENCIÁLU ČLOVĚKA PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍRODNÍHO FENOMÉNU MĚSTSKÉ KRAJINY PRAHY

- dlouhodobý projekt vsazený do krajiny Přírodní památky "U Hájů" v Praze

 

Obsah projektu byl do současné podoby formován od léta 2011. Za účasti a podpory představitelů města Prahy a zejména její městské části Stodůlky, se zrodil kulturní koncept "galerie pod širým nebem - Galerie v Přírodě Háj". Následoval návrh pracovny a zázemí CIB o.s. určených k organizaci aktivit, které mají, prostřednictvím "galerie", přispět k rozvinutí vnímání a chápání fenoménů původní krajiny.  Základním pilířem projektu je budování smysluplného, tvůrčího vztahu Člověka k prostoru života, prostřednictvím konkrétní městské krajiny a krajiny vůbec. Ta se má stát médiem a inspirací k nalezení a rozvinutí takového konání lidí, které povede ke ztišení a otevření mysli a srdce Člověka k možnostem, jak nabýt poznání prostřednictvím sil a inteligencí Přírody.

 

"Galerie v Přírodě Háj" bude mít svoje zázemí v těsném sousedství Přírodní památky "U Hájů", ale chce působit napříč volnou i lidmi obydlenou krajinou Přírody. Všude tam, kde budou příznivé podmínky pro její činnost.

V tomto duchu, v průběhu let 2012 a 2013, zejména v jejich letních a podzimních měsících, je naplánován úvodní cyklus aktivit na pozemku, který byl vybrán pro vybudování zázemí galerie. Jejich cílem je získat i předat praktické zkušenosti s kvalitou životních sil v konkrétním místě krajiny, využít stávající potenciál místa i člověka ke zpracování přírodních materiálů a jejich esencí do smysluplných forem a být přitom v souladu s podstatou krajiny.

 

témata aktivit:

- vy/volání záměru

- tvůrčí představivost

- geomantie, jako cesta k souladu s inteligencí krajiny přirozenými prostředky lidského těla

- principy stavby z hlíny dle Superadobe metody Nadera Khalili

- Geo architektura: terénní úpravy krajiny do podoby a funkce staveb

- funkce a stavba hliněných topných těles pro interiér a exteriér

- účinky rytmizace vody na životní a obytný prostor

- potrava Přírody, jídlo Člověka

 

Účast je otevřena všem lidem, bez omezení věku a dovednosti, či profesního zaměření. Podle počtu zájemců o jednotlivé témata budou upřesněny termíny a podmínky účasti.

Půjde jak o dobrovolnické tak i profesionální podoby účasti.

 

Podmínkou projektu je motivační text zájemců o účast.

 

O dalších plánech a programu budeme informovat prostřednictvím adresáře zájemců o činnost galerie a zprovozněním webových stránek galerie. Prozatimním informačním portálem bude web www.cultura.cz/akce a přímý kontakt na organizátory.

 

 

3. C(t)NOSTI - INAUGURACE KU PŘÍLEŽITOSTI KLADENÍ KOSMOGRAMŮ DO DLAŽBY KŘÍŽOVNICKÉHO NÁM. V PRAZE

-  21. září, Pátek, Křížovnické náměstí Praha 1

 

Akci bude doprovázet víkendový seminář s autory projektu, na téma tvorba a kvalita životního prostoru.

( O projektu C(t)NOSTI vizte více na www.cultura.cz/akce).

 

Pozn.: V případě potvrzení ůčasti Marko Pogačnika a členů VITAA z Ljubljany, bude seminář pod jeho vedením a bude stanoven účastnický poplatek.

 

4. EQUILIBRIUM SLOVENSKO

- 28.- 30. září, Pátek - Neděle, Hrubý Súr, Senec

 

Iniciace, na Slovensko přemístěného, geopunkturního artefaktu z Pražské Botanické Zahrady v Troji. Slavnostní inaugurace se uskuteční v nově vznikajícím centru biozemědělství a vzdělávání, které je vybudováno na samotě, v lůně lužnych lesů Malého Dunaje, pobliž obce Hrubý Súr, 20km od Bratislavy. Akce bude doprovázena seminářem zaměřeným na rozvinutí vnímání prostřednictvím metody geomantie.

 

Pozn.: Po dohodě s místními spoluorganizátory bude stanoven účastnický poplatek na seminář, který povede Jan Tajboš ve spolupráci s autory podílejícími se na tvorbě Equilibria.

 

V případě vašeho zájmu, o účast v některé z aktivit, se se mnou spojte přes níže uvedený kontakt.

 

Na viděnou!

Jan

 

Kontakt na organizátora:

Jan Tajboš, Cultura In Forma Bohemia, občanské sdružení

Adresa: Plzeňská 54, 150 00 Praha 5, Česká republika

www.cultura.cz, www.jantajbos.cz

e-mail: jan@cultura_cz (cib@cultura_cz),  mobil: +420 608 056 857