program CIB 2011

Vážení, přátelé, ať už si to přejeme, uvědomujeme, uzavíráme před tím, bdíme, spíme ... Tváří v tvář Dění, zakoušíme boření hranic zvyklostí. Čas je zrychlen. Míra Nového je obrovská. Setkáváme se s nárůstem dramatických důsledků jednání vůdců zemí, národů, nadnárodních společností, náboženství ... správců světa ... a těch ostatních. Nás. Žijeme v době probouzení se v novém existenčním vztahu k Silám Života. Podstata Člověka je objevována v doposud neznámých souvislostech a v doposud neznámých kvalitách. Děje se Velký Posun, Změna. Konečně! ... konečně je TO TU ... a je TO TU pro nás!!! Je mnoho cest, jak si TO všechno užít! Po některých z nich můžeme kráčet společně.   Jan

CULTURA

Od léta 2010 existuje komorní internetový portál CULTURA  o "kultuře". Spustily se, i díky tomu, další a další vlny inspirace, ze kterých se narodily nové koncepty.

SJEDNOCENÍ, MODUM 5/2011 a AQUAPORT jsou ty nejčerstvější z nich.

 

Na webu CULTURA zamýšlíme video reportáže s lidmi, kteří kulturu "dělají". Chcete se zapojit? Znáte někoho, kdo "dělá kulturu"? Dejte mi vědět. Těším se na spolupráci!

 

SJEDNOCENÍ

Příběh začal loni na jaře. V souvislosti s projektem uměleckého zušlechtění Graselových stezek na jihu Čech, jsem se natolik ponořil do krajiny, že z toho bylo volání, které jsem nemohl odmítnout.

Krajinná oblast masivu Českomoravské vrchoviny až k Waldwiertelskému pohoří Rakouska a dále nad Dunajem kolem Vídně a Pálavských vrchů zpět do Čech k Jihlavě je prostorem setkání dvou evolučních obsahů Země. Lidem se v období po 2.sv. válce, podařilo tyto kvality "pochopit" tak, že je předělili hranicemi, bunkry a ostnatými dráty. Dnes se původní potenciál krajiny obou celků snaží "sjednotit" a následovat Velký Posun, který na Zemi právě probíhá.

 

Pokud se vám toto vše bude zdát aspoň trochu pravdě podobné a snad i něco vám připomínající, přijďte a zůčastněte se snah lidí v tomto kraji. Snah být účastni Proměny a SJEDNOCENÍ ve Velkém Posunu.

 

Ve dnech  jarní rovnodennosti 16. - 20. března 2011, CIB o.s. a Slavonická renesanční o.p.s. chtějí pozvat Lidi, aby probudili "draky sjednocení" a do krajiny vsadily dary, které by je k tomu přiměly. Těmi jsou bronzové desky s kosmogramy a jedna kamenná "viklající se" kompozice.

Realizaci kladení kosmogramů i viklanu bychom provedli ve čtvrtek a pátek, možná i v sobotu. V sobotu 19.neděli 20. března bychom si dali tu "práci" seznámit se s místy, kde se setkávají - sjednocují "draci" obou krajinných celků. Tedy poznat a zužitkovat energie tyto obsahy sjednocující. Byl by to praktický, uměním geomantie prozářený seminář na "spojnici hlav draků" Nová Bystřice - Slavonice - Vratěnín, s návštěvou místa, kde lze nakouknout do archivů paměti Země ... a mnoho dalšího.

 

Pokud se budete chtít přidat, ozvěte se co nejdříve!

 

V případě vaší účasti předpokládám příspěvek na geomantii ve výši 900 kč na osobu.

Úhradu prosím zaslat na č.ú. 437249001/5500, rBanka) v termínu do 28. února 2011 spolu s písemným potvrzením, jménem a kontaktem na email: cib@cultura_cz

 

Strava a doprava je individuální, ubytování jsem schopen zajistit, pokud se přihlásíte do 28. února 2011.

Byli bychom ubytováni pravděpodobně ve Slavonicích.

 

Pozn.: Podle počtu přihlášených (více něž 6 osob) mohu zabezpečit i stravu.

 

Těším se na naše vzájemné sjednocování!

Jan

 

C(t)NOSTI 2011

Letos, již čtvrtý rok "žijící" projekt s nekonečným tématem. K počátku února 2011, jsem obdržel první práce od přátel z VITAAA v Ljubljani, které mají vyjádřit dvanáct kvalit vedoucích člověka k ctnostem (detailní popis je tady na stránkách pod vyzva-2011) a tomu podobných skutků. Další autoři z Rakouska i Německa se slíbili přidat.

 

Dne 8.-10.4. 2011 budou všechny, takto získané návrhy představeny české veřejnosti na veletrhu ECOWORLD - ESOTERIKA - BIOSTYL - EVOLUTION, Výstaviště Praha Holešovice, Praha 7.

Návštěvnící budou požádání, aby pro závěrečnou realizaci vybrali dvanáct kosmogramů, dle jednotlivých témat.

 

A vy budete mít příležitost podílet se na konečném díle také!

 

Totiž: Pro ty, kteří se chtějí naučit, či spíše probudit schopnost vytvářet archetypální obrazce - kosmogramy, jsem připravil dvouetapovou, praktickou dílnu: JAZYK TVOŘENÍ.

Budeme se učit psát a číst jazyk archetypů. Vytvoříme společnými silami obrazy vlastní povahy, které zužitkujeme k zhotovení aktuálního osobního vzoru - kosmogramu.

S autory těch nejzdařilejších prací budeme pokračovat na vytvoření kosmogramů pro realizaci projektu C(t)NOSTI a výstavě o tom. Autoři takto vybraných návrhů obdrží za jeden návrh odměnu 200 EUR.

 

Kdy a jak to všechno bude?

 

První cyklus dílny se odehraje na veletrzích ECOWORLD - ESOTERIKA - BIOSTYL - EVOLUTION ve dnech: Sobota 9. dubna odpoledne a Neděle 10. dubna 2011 celý den.

 

Seznámíte se s tématy, které vedou lidi k ctnostem a/nebo také ne ... a reakcemi "ostatních" na ně v "tržním mechanizmu" vele trhů. Seznámíte se s tím, co se již vytvořilo v titulu C(t)NOSTI a jakými prostředky toho bylo dosaženo. Začneme objevovat obraz sebe v krajině městské Přírody ve Stromovce.

 

Druhý cyklus dílny bude opět v Praze a to ve dnech: 13. května, večerní setkání a vzájemné sladění, 14.-15. května praktický program.

Pro místo konání projednávám Botanickou zahradu v Troji a Bertramku v Praze 5.

 

Účastnický příspěvek: 1.800 kč, v ceně je vstupenka na veletrhy ECOWORLD - ESOTERIKA - BIOSTYL - EVOLUTION 2011

 

Lze se zůčastnit i jednotlivých cyklů zvlášť a to za příspěvku 1.000 kč první a 1.800 kč druhý.

 

Pozn.: Jídlo, doprava a ubytování je individuální. Další podrobnosti obdrží každý, kdo se přihlásí. Za přihlášení k účasti považuji úhradu uvedených částek na účet CIB o.s. (č.ú. 437249001/5500, rBanka) v termínu do 14.března 2011 spolu s písemným potvrzením, jménem a kontaktem na email: cib@cultura_cz

 

V průběhu léta proběhne výroba a odlití kosmogramů do podoby 13 bronzových desek.

Samotná realizace pokládání "cnostných" kosmogramů je naplánovaná ve dnech 20. - 23. září. Dne 24. září 2011, v čase podzimní rovnodennosti, jste zváni na slavnostní inauguraci.

 

Výstava (prodejní) o tom všem, má prozatimní místo na Vyšehradě a termín na Listopad 2011, ale to se může vyvinout.

 

Případné dotazy směřujte (prozatím) na mne, na některý z uvedených kontaktů CIB o.s.

 

GEO OBYDLÍ

Cultura In Forma Bohemia o.s. ( zkratka CIB o.s.) chce v roce 2011 navázat na semináře z roku 2009, které byly věnovány uvedení Geo architektury a Superadobe systému stavění autora a humanitárního architekta Nadera Khaliliho do Čech (vizte o Geo obydlí na www.cultura/zivotni-prostor-geoobydli).

Na přelomu července a srpna 2011 chce CIB o.s. uspořádat pokračování tohoto projektu v chráněné krajinné oblasti Bílý kříž, kde se meandry řeky Thayi (rakouská Dyje, místo se nachází nedaleko Vranova nad Dyjí) dotýkají Čech.

V podobě praktického, dvouetapového semináře, budou účastníci seznámeni se základy Superadobe systému stavění na realizaci konkrétní stavby - přístřeší pro poutníky.

 

Součástí semináře, bude i představení soudobé geomantie, která umožňuje získat vhled do povahy genia loci krajiny a zužitkovat toto poznání při stavbě obydlí.

 

Příspěvek na dvě pětidenní části semináře je 9.000 kč.

Strava a ubytování jsou v částce zahrnuty.

 

Akce je podpořena obcí Vratěnín a Slavonickou renesanční o.p.s. ... a snad se někdo přidá.

 

Pozn.: Lze se zúčastnit i jedné, libovolné části semináře za příspěvku 6.000 kč.

 

AQUAPORT

Málokdo z nás, lidí, si uvědomuje, že řeky jsou také součást krajiny. Jsou krajinou, jejími médii, inteligencemi uchovávajícími projevené, skryté i možné z tohoto i jiných světů.

 

V současnosti protékají našimi civilizačními centry regulované řeky, jejichž pravá podstata je utlumena lineárním prouděním. Taková řeka je svázaná vynuceným rytmem, kterého prapůvodní, vitální cyklus obměny je oslaben. Éterické kvality vody řeky jsou narušeny a podobně, jako psychické blokády u člověka, i u ní, vliv "traumat" znemožňuje plné rozvinutí životadárného potenciálu.

Životní síly šířené vodními toky, jsou v takových případech blokovány a stahují se mimo urbanizovanou krajinu. Soudobí správci krajin a územní plánovači civilizačních center doposud neuskutečnili takové řešení, které by tuto situaci zvrátili.

 

Projekt AQUAPORT předpokládá oživit regulované břehy a říční koryto Vltavy v civilizačních centrech, kterými řeka protéká. Má inspirovat a prakticky podpořit vznik novodobých genií loci na řece, její březích a poblíž nich, kde bude stát za to pobýt. Vytvořit kontemplativní místa určené veřejnosti, kde, skrze architekturu, autorské díla, instalace a živé aktivity, bude možné získat osobní zkušenost s esencí živlu vody a jeho mnoharozměrnou povahou.

 

Již proběhla první jednání s Povodím Vltavy a.s. i odpovědnýni správci pražských nábřeží. Byly vytvořeny návrhy realizací pro oblasti regulovaného nábřeží v Praze, využitelné i jinde. Impuls byl vložen.

 

Rád bych, s těmi z vás, kteří o to stojíte, uskutečnil pouť významnými místy a městy, kterými Vltava protéká. Ozvěte se mi a vše naplánujeme.

 

MODUM 5/2011

Loni na podzim, po jedné z probdělých nocí, jsem nevěděl "kudy kam". A to doslova. Pod jakýmsi tlakem mého nitra, hraničícím s útlakem, jsem se vybral k Národnímu muzeu v Praze na Václavském náměstí. Na schodech do muzea jsem byl účasten vize o "tekutém krystalu", kterým je v současnosti z/formováno "tělo" duše Čech. Po vizi a navracení do "normálu" přišla v následujících dnech inspirace MODUM. Z toho projekt, který se právě teď připravuje. O co jde?

 

MODUM 5/2011 je inspirativní spojení autorů z oblastí výtvarného a aplikovaného umění, architektury, designu a fotografie ve společné exhibici plánované ve dnech 3. května - 3. června 2011.

Prodejní artefakty a autorské díla budou instalovány přímo mezi zboží v komerčních prostorách Domu módy na Václavském náměstí v Praze.

 

Pro MODUM má být příznačné, že se v něm setkává to, co je oddělováno a míjí to, co je očekáváno ... no uvidíme.

 

Hlavní organizátor: Cultura In Forma Bohemia o.s., www.cultura.cz email: cib@cultura_cz

Hlavní partner: Canadian Importers a.s., www.dummody.cz

email: info@d-mody_cz

 

GEOMANTIE

Jak jste si možná povšimli, geomantie je ve všem o čem jsem nahoře psal. Co bych tak jěště měl dodat? Geomantie se stává součásti kultury Velkého Posunu a stane se východiskem pro jednání mnoha z nás.

 

přeji vám nádherný Posun!

Na viděnou!

Jan Tajboš

 

PRO JISTOTU KONTAKT

Cultura In Forma Bohemia, občanské sdružení,

IČ. 70865264, zapsané MV ČR 26.9. 2000 pod j.č. VS/1/44791/00-R

Adresa: Plzeňská 54, 150 00 Praha 5, Česká republika

č.ú. 437249001/5500, rBanka

www.cultura.cz, e-mail: cib@cultura_cz

mobil: +420 608 056 857