HÁJ - situace 2014

Haj_kosmogr_web.jpg

 

Vážení, přátelé,

v létě 2011 započal proces realizace konceptu využití pozemku ležícího v hranicích Přírodní Památky Háj ve Stodůlkách.

Dovolte mi informovat vás o situaci.

 

Projekt má za sebou několikaletý (!), přípravný administrativní a prováděcí proces. Na materiální úrovni se udělal kus práce přímo na pozemku.

Díky za to patří zejména panu Kurzovi z firmy Zahradní architektura Kurz, panu Čepelovi z Gamastav invest a mým spolupracovníkům Přemkovi, Tomášovi a Markovi.

 

V letech 2011 - 2012 proběhl administrativní proces o vytvoření Galerie v přírodě Háj a realizace zázemí pro její provoz.

Územní řízení však bylo úřadem MČ P13 přerušeno a byl jsem požádán o doplnění stanovisek od dalších dotčených orgánů. Získat je si vyžádádalo několik měsíců a jednu z podmínek - kladné stanovisko Útvaru rozvoje hl.m. Prahy, potažmo statut dle územního plánu HlmP náš projekt nesplnil.

Také jsem byl vystaven několika "výzvám o nápravu" ze strany místních úřadů, ohledně činností, které na pozemku provádíme. Situace byla dramatizována, jak sousedícími majiteli pozemků, tak místními aktivisty.

Bude potřeba čas, aby se vše vyjasnilo. Dělám pro to, co umím.

 

Situace ke konci roku 2014:

 

Po mnoha setkáních, rozhovorech a konzultacích s dotčenými orgány a jejich administrací, jsem ke konci roku 2013 "proměnil" koncept galerie v přírodě v koncept přírodního hřiště.

 

Byl podán projekt se všemi náležitostmi k územnímu rozhodnutí na MČP13 OUR.

Žádost byla v srpnu 2014 MČP13 OUR zamítnuta za řady pochybných doprovodných aktivit a jěště podivnějších důvodů.

Proti tomuto rozhodnutí jsem se odvolal a zároveň obrátil na novou primátorku s prosbou o podporu a záštitu tohoto projektu.

 

Prosím všechny příznivce, bychom vytrvali v přízni tomuto projektu. Domnívám se, že se vše v dobré obrátí.

 

Jan Tajboš, autor projektu

investor

vedoucí a statutární zástupce Cultura In Forma Bohemia o.s.

v Praze dne 6. prosince 2014

 

Adresa:

Cultura In Forma Bohemia o.s.

Plzenská 54

150 00 Praha 5

tel.: +420 608 056 857

www.cultura.cz

www.jantajbos.cz