Háj - Galerie Přírody

Haj_briza_web.jpg Rostliny, dřeviny, horniny, půda ... voda, země, vzduch a slunce vytvářejí prostor Života pro inteligence Přírody a formy, kterými se tyto projevují. V zemi, vodě, vzduchu ... pod paprsky slunce. Při troše pozornosti a ztišení mysli, můžeme zakoušet provázanost všeho se vším, kam až jen budeme schopni dohlédnout.

Při procházkách původní krajinou, můžeme, při troše pozornosti, nalézat fascinující Život Přírody. Zjistíme při tom, že pouhé ztišení mysli a prostá pozornost nám mohou přinést hluboké poznání o dění světa, ve kterém žijeme.

Rostliny, dřeviny, horniny, půda ... voda, země, vzduch a slunce vytvářejí prostor Života pro inteligence Přírody a formy, kterými se tyto projevují. V zemi, vodě, vzduchu ... pod paprsky slunce. Při troše pozornosti a ztišení mysli, můžeme zakoušet provázanost všeho se vším, kam až jen budeme schopni dohlédnout. Ve stavu ztišení a klidné pozornosti, budeme blízko poznání, zda jsme v souladu se světem Přírody. Zda jsme si vědomi, že jsme její součást. Soulad součástí Přírody vytváří sebe si vědomý celek, který je schopen nabývat nové poznání a novou kvalitu Života v prospěch jeho tvoření. Rozvíjet sebe sama a tedy svůj potenciál.

Lidé dneška dospěli k dramatickému vztahu vůči Přírodě na Zemi a tím vůči sobě navzájem. Jejich vztah k sobě se vyvinul k situaci, která opomíjí prapůvodní provázanost se zdrojem jejich života - Životním prostorem Země. V takové, iluzorní oddělenosti nemohou získat poznání o povaze Světa a žít dobrý život. Přitom příležitost ke ztišení mysli a napřímení pozornosti na to, co je podstatné, je vlastní každému z nás. I ve velkých městech, kde jsme původní krajinu zastavěli architekturou a lidským světem, lze nalézt prapůvodní Přírodu a její inteligence, od kterých se můžeme mnohé naučit.

 

V posledních letech se zabývám vyhledáváním a studiem takových míst. Součástí toho je budování osobního harmonického vztahu k nim a aktivity, které mohou příležitost k získání poznání o povaze Světa prostřednictvím přírodních fenoménů, přinést i jiným.

 

V počátku léta roku 2011 mne okolnosti přivedly do Prahy - Stodůlek, k oblasti vázané na Přírodní památku "U Hájů".

V té době jsem již několik let hledal důstojné místo pro zázemí Cultura In Forma Bohemia, občanského sdružení ( dále CIB o.s. ), prostřednictvím kterého organizuji s přáteli zmíněné aktivity. I když znám velmi dobře oblast Motola, Řep, Cibulky a Vidoule, Přírodní památka "U Hájů" mi byla příjemným a zároveň žalost burcujícím objevem. Po několika návštěvách, se v mé mysli začal rodit osobitý obsah. Vykrystalizoval do podoby, která má smysluplně využít část městské krajiny a tvořivým způsobem navázat na původní, vzájemně se repektující vztahy mezi Člověkem a Krajinou Přírody. Za účasti a podpory představitelů města Prahy a zejména její městské části Stodůlky, se zrodil kulturní koncept "galerie pod širým nebem - Galerie v Přírodě Háj". Následoval návrh pracovny a zázemí CIB o.s. určených k organizaci aktivit, které mají, prostřednictvím "galerie", přispět k rozvinutí vnímání a chápání fenoménů původní krajiny.  Základním pilířem projektu je budování smysluplného, tvůrčího vztahu Člověka k prostoru života, prostřednictvím konkrétní městské krajiny a krajiny vůbec. Ta se má stát médiem a inspirací k nalezení a rozvinutí takového konání lidí, které povede ke ztišení a otevření mysli a srdce Člověka k možnostem, jak nabýt poznání prostřednictvím sil a inteligencí Přírody.

 

"Galerie v Přírodě Háj" bude mít svoje zázemí v těsném sousedství Přírodní památky "U Hájů", ale chce působit napříč volnou i lidmi obydlenou krajinou Přírody. Všude tam, kde budou příznivé podmínky pro její činnost.

V tomto duchu, v průběhu let 2012 a 2013, zejména v jejich letních a podzimních měsících, je naplánován úvodní cyklus aktivit na pozemku, který byl vybrán pro vybudování zázemí galerie. Jejich cílem je získat i předat praktické zkušenosti s kvalitou životních sil v konkrétním místě krajiny, využít stávající potenciál místa i člověka ke zpracování přírodních materiálů a jejich esencí do smysluplných forem a být přitom v souladu s podstatou krajiny.

 

Haj_vykres_prezentace1_web.jpg

 

témata aktivit:

- vy/volání záměru

- tvůrčí představivost

- cesta k souladu s inteligencí krajiny přirozenými prostředky lidského těla - geomantie

- principy stavby z hlíny - Superadobe metoda Nadera Khalili

-  terénní úpravy krajiny do podoby a funkce staveb - Geo architektura

- funkce a stavba hliněných topných těles pro interiér a exteriér - raketová kamna

- účinky rytmizace vody na životní a obytný prostor - průtokové formy / flow forms

- potrava Přírody, jídlo Člověka

 

Účast je otevřena všem lidem, bez omezení věku a dovednosti, či profesního zaměření. Podle počtu zájemců o jednotlivé témata budou upřesněny termíny a podmínky účasti.

 

O dalších plánech a programu budeme informovat prostřednictvím adresáře zájemců o činnost galerie a zprovozněním webových stránek galerie. Prozatimním informačním portálem bude web www.cultura.cz/akce a přímý kontakt na autora i organizátory.

 

Těším se s vámi na viděnou v Galerii Přírody!

 

Kontakt:

Jan Tajboš

Cultura In Forma Bohemia o.s.

Plzeňská 54, 150 00 Praha 5, Česká republika

www.cultura.cz, www.jantajbos.cz

e-mail: cib@cultura_czmobil: +420 608 056 857