CIB program 2014

11_Adrspach_kniha_viklan_Blck.jpg

ZÁKLADY GEOMANTIE

Díky zájmu nových lidí o geomantii nabízím pro skupiny z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska semináře zaměřené na poznání jemněhmotných kvalit krajiny.

 

Praktickému programu bude předcházet odpolední, resp. večerní setkání účastníků den předtím.

Na tomto úvodním setkání budou účastníci seznámeni s historii novodobé geomantie a základními principy metody a její aplikace na konkrétním projektu.

Praktický seminář bude zaměřen na seznámení účastníků s kvalitou vlastního vnímání jemněhmotných skutečností osobního - vnitřního, či vnějšího prostředí a metodami rozvinutí lidské citlivosti přirozenou cestou svého těla a s pomocí center vědomí krajiny.

 

Více se dozvíte na níže uvedeném kontaktu.

 


POCTA KRAJINĚ

Víceletý projekt zaměřený na podporu rozvinutí vnímání krajiny v Čechách, Moravě a Slezsku.

Snahou je zviditelnit povahu a význam krajinných fenomenů vybraných oblastí a ve spolupráci s místními obyvateli a příznivci se podílet na vytvoření podmínek pro harmonické soužití lidí a přírody krajiny.

 

Ke zpřítomnění tohoto záměru je využíváno umění geomantie a tvůrčích disciplín kultury.

 

V současnosti spolupracujeme s jednotlivci i skupinami v oblastech Pálava-Mikulov, Adršpach-Zdoňov, Opava, Jeseník, Praha a Křivoklát.

 

EQUILIBRIUM ADRŠPACH

Na jaře roku 2014, bude v krajině, nedaleko vstupu do Adršpašských skal, umístěn geopunkturní artefakt - EQUILIBRIUM.

 

V Sobotu 10. Května 2014 v 17h se uskuteční slavnostní inaugurace EQUILIBRIA za přítomnosti  slovinského autora a geomanta Marko Pogačnika, uměleckého ředitele mezinárodní dílny, ze které artefakt vzešel.

 

Inaugurace bude, ve dnech 10. a 11. května 9 - 17h denně, doprovázena dvoudenním seminářem Marko Pogačnika, zaměřeným na podporu planetární rovnováhy.

 

JINOSVĚT KRAJINY SKALNÍCH MĚST

je nová kniha Jana Tajboše o skryté tváři krajiny skalních měst Broumovského výběžku.

 

Na pouti roztodivnými slujemi a roklinami, ve stínu lesů Broumovské pahorkatiny se autor noří do paměti kraje a setkává se s odkazem dávných světů, žitých na nebi i na Zemi. S odkazem, jež by nemě být přehlížen.

 

Kniha vznikla a bude na jaře 2014 vydaná díky zájmu a podpoře Bernarda Lainky, podnikatele v oblasti Adršpachu.

 

Její slavnostní představení se uskuteční v Adršpachu, v Sobotu 10. Května 2014 v 17h jako součást slavnostní inaugurace geopunkturního artefaktu EQUILIBRIUM.

 

HÁJ-PŘÍRODNÍ HŘIŠTĚ

CIB o.s. bude provozovatelem přírodního hřiště.

Na jaře 2013 byl Janem Tajbošem podán na městskou část Prahy 13  projekt na využití parcely ležící v sousedství Přírodní památky U hájů ve Stodůlkách. Úředníci mají vyžádané podklady k územnímu řízení ve svých rukách. Věříme, že se podaří místní administrativu i dotčené osoby a orgány uspokojit, aby se již nekladly překážky realizaci tohoto projektu, zejména jeho stavební části.

Více na: http://haj-prirodnihriste.webnode.cz/

 

SNÍT HVOZD

je aktuální autorský koncept o praktické využitelnosti inspirace krajinou v běžném životě. Po geomantickém průzkumu křivoklátské krajiny a zpracování zkušeností, asociací i konkrétních geografických skutečností fenoménu oblasti vzniká kolekce užitého designu několika autorů se zaměřením na odpočinek a relaxaci pod širým nebem.

První výsledky budou představeny v létě 2014 na řemeslných trzích prořádaných společností HEFAISTOS na Uhelném trhu v Praze.

 

OHNIVÁCI - UMĚNÍ ZEMĚ A OHNĚ

Od léta 2012 do podzimu 2013 vznikala na půdě sochařského atelieru UMPRUM Praha kolekce hliněných objektů - pícek.

Více než rok, autor Jan Tajboš s přáteli, experimentovali se substancemi zeminy, tvary skulptur, technikami výroby a způsoby využití ohně, které svou přirozenou podstatou přivedou lidi k užitečnému poznání. Výsledkem je série uměleckých artefaktů, bytostí ohně - OHNIVÁKŮ, kteří při správném přístupu přinášejí člověku mnohostranný užitek.

 

Od léta 2013 organizujeme na toto téma tvůrčí dílny.

Jsou zaměřené na tvorbu estetických a funkčních objektů - pícek, z hlíny dostupné v blízkém okolí. Mají za cíl probudit v lidech přirozenou moudrost a dovednost ji zužitkovat.

Na konci čtyř až pětidenní dílny získá spolupracují dvojice funkční hliněnou pícku na vaření a neopakovatelné zážitky z vlastní tvořivosti, kterou sdílejí v nově vznikajících přátelstvých a pod vlivem přirozeného prostředí místa.

 

Dílny můžeme uspořádat v lokalitách vybraných dle vašeho přání, pokud budou splněny podmínky pro efektivní průběh akce.

O OHNIVÁCÍCH a již uspořádaných dílnách vizte více na:

http://www.cultura.cz/inspirace/ohnivaci

http://www.cultura.cz/akce/umeni-ohne-a-zeme-letni-dilny

http://www.cultura.cz/akce/umeni-zeme-a-ohne-reportaz-z-mikulova

 

Kontakt, informace a přihlášky:

Jan Tajboš, Cultura In Forma Bohemia o. s.

Adresa: Plzeňská 54, 150 00 Praha 5, Česká republika

e-mail: jan@cultura_cz,  mobil: +420 608 056 857

www.cultura.cz/akce