C(t)NOSTI

Cultura_web_ctnosti_skupina.jpg

tvůrčí projekt podporující rozvinutí potenciálu lidství

2008 - 2011

 

Co je projekt C(t)NOSTI?

Jde o soubor tvůrčích aktivit, které se zaměřují na vyhledání a představení oblastí smysluplného tvoření životního prostoru a na kvalitu pohnutek, které vedou lidi k jednání v něm.

 

Jádrem konceptu jsou následující otázky:

 

1. Můžete říct co je ctnost?

2. Znáte ctnost, kterou by bylo dobré žít právě v dnešní době?

3. Jak prakticky se má tato ctnost projevit v běžném životě?

4. Jak si představujete dobrý život,

5. Dá se žít dobrý život bez ctností?

6. Můžete jmenovat člověka, který žije některou, vámi jmenovanou, ctnost?

 

Uvedenými otázkami byli v období 2008 - 2010 osloveni jak jednotlivci z řad veřejnosti, tak i profesionální tvůrci.

K přímé účasti v projektu pak byli vyzváni autoři, skupiny, organizace a společnosti aktivně činné v kultuře, vědě, životním stylu, vzdělávání, umění, geomantii, architektuře, hudbě a dalších.

Na jaře roku 2009 jsme uspořádali v Praze první představení titulu a posléze i jeho první realizace.

 

Vyvrcholením projektu bude tvůrčí zpracování získaného materiálu do trojrozměrné, textové i obrazové podoby a jeho představení širší veřejnosti.

 

Titul bude slavnostně zakončen uměleckou instalací, ztvárněním vybraných motivů - "cností", v městské krajině Praha. Organizátoři k tomu zamýšlejí využít metodu soudobé geomantie a jejího uměleckého prvku, kosmogramů. Vyzvaní autoři realizací, budou z řad zkušených evropských geomantů a jejich úkolem bude vyjádřit téma uměleckým, archetypálním jazykem kosmogramů.

 

Tato instalace bude doprovázená různými společenskými a tvůrčími aktivitami jež budou v souladu s titulem.

Předpokládaný termín uskutečnění je v období květen-říjen 2011.

 

Výběr inspiračních témat, získaných z příspěvků, určených k vytvoření kosmogramů:

 

1. pravda

2. láska

3. cit

4. víra

5. spravedlnost

6. vůle

7. pokora

8. být si vědom / odpovědnost

9. harmonie

10. vědění

11. moudrost

12. tvorba

 

zpracoval

Jan Tajboš

autor konceptu a vedoucí CIB o.s.

 

Kontakt na organizátora:

Jan Tajboš, Cultura In Forma Bohemia o.s. ( zkratka CIB o.s.) Plzeňská 54, 150 00 Praha 5, Smíchov

www.cultura.cz   e-mail: cib@cultura_cz   mobil: +420 608 056 857